Ulv tog får i Sønderjylland

31-10-2013

DNA-spor afslører, at en hanulv dræbte får i Sønderjylland i september måned.
DNA-spor fra to døde får, der blev fundet dræbt i begyndelsen af september 2013, er blevet analyseset af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi.


Toprovdyr. En af de tre strejfende hanulve fanget i fotofælde i 2013. Foto: Hans Poulsen.

Spytprøver - indsamlet fra bid på to døde får ved to forskellige lejligheder i begyndelsen af september måned i år - er blevet undersøgt for DNA-spor af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Onsdag 4. september blev der taget prøver fra det ene af to dødfundne får i en indhegning ved Toftlund i Sønderjylland tæt ved Løgumkloster, Gram og Vojens. Prøverne var imidlertid i så dårlig stand, at det ikke var muligt at konkludere, om det var en hund eller en ulv, der havde dræbt de to får.

Ved det andet tilfælde, hvor der blev indsamlet prøver tirsdag 10. september, blev der fundet ét dræbt får i indhegningen. DNA-analysen viste her, at der med 100 procents nøjagtighed havde været en hanulv på spil.

-Det indsamlede DNA-materiale viser, at der er tale om et ulveangreb i i hvert fald det ene tilfælde, og derfor er der også taget skridt til, at fåreavleren vil modtage kompensation fra den midlertidige kompensationsordning, der blev vedtaget i begyndelsen af juni i år, siger sagsbehandler Jacob Christian Bertram, Naturstyrelsen.

Den midlertidige ordning gælder indtil en ny forvaltningsplan for ulv er udarbejdet. Det arbejde er en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet netop nu i gang med, og de forventes at komme med et udkast til en forvaltningsplan før jul.

Notat med DNA-analysen fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, pdf-fil (eksternt link)