Vær fortsat forsigtig i skovene

30-10-2013

Store grene risikerer stadig at falde ned fra trækronerne.

Stormen er drevet over for denne gang, men det er stadig nødvendigt at tænke sig om, hvis man bevæger sig ud i skoven. Store grene hænger flere steder løst.

Foto: Naturstyrelsen
Mikado. Nåletræerne i Sønderjylland knækkede flere steder som tændstikker i mandagens storm og ligger nu som et kæmpe spil Mikado. Foto: Naturstyrelsen.
Oprydningen efter mandagens storm i Danmark er stadig i gang mange steder. Naturstyrelsen er i gang med at gennemgå statsskovene og kan konkludere, at alt ikke ligner sig selv.
Derfor bør man også fortsat tænke sig om, hvis man går en tur i skoven.
Stormen har haft godt fat i de store løvtræer, som stadig stod med blade på. Løvtræer er ’seje’ træer, som ikke nødvendigvis vælter, når det stormer, men derfor kan grenene godt knække.
Og mange steder er de store grene knækket, og de hænger nu og dingler i trækronerne med fare for at falde ned. Og da der ikke skal meget vind til, før de giver slip, bør man finde et andet sted at gå tur, hvis det blæser.
I det hele taget skal man undgå væltede træer, som stadig der kan være spændingerne i, så de pludselig kan give et gigantisk svirp.
Hold selv øje
Man bør generelt kigge op, hvis man færdes i skoven og holde et ekstra vågent øje på trækronerne.
Naturstyrelsen skærer grenene ned de mest kritiske steder, men det er vigtigt, at skovgæsten også selv holder øje, da det er umuligt at finkæmme alle områder for knækkede grene.
Stormen gik hårdest ud over skovene i Sønderjylland, hvor 80.000 kubikmeter træ er væltet eller knækket. Det svarer til fire års hugst af nåletræ i de sønderjyske skove.
Læs også: Sønderjyske skove hårdt ramt af stormen
Men også Nordsjælland mærkede stormens rusken, hvor 5.000 kubikmeter træ blev lagt ned.