Danmarks højdemodel - nu med vand

12-09-2013

Nu kan alle gratis downloade en hydrologisk højdemodel, som kan bruges til at beregne, hvor vandet løber hen ved skybrud og stormflod.

Nu kan offentlige institutioner, private virksomheder og borgere gratis downloade en hydrologisk højdemodel, som kan bruges til at beregne, hvor vandet løber hen ved skybrud og stormflod. Modellen skal blandt andet hjælpe kommunerne med klimatilpasningsplanerne.

Foto: Colourbox
Vandguide.
Den nye højdemodel kan vise, hvor regnvand løber hen i ekstreme tilfælde. Foto: Colourbox
Resultatet af Miljøministeriets partnerskab med Forsikring & Pension har nu båret frugt.

Fra i dag kan man gratis downloade et landsdækkende hydrologisk tilpasningslag, der kan anvendes til at beregne vandets bevægelser på overfladen af jorden. Sammen med Danmarks højdemodel (DHM) udgør de to modeller den såkaldte hydrologiske højdemodel.
Med modellen i hånden står især kommunerne stærkere i kampen mod klimaforandringerne.
Den hydrologiske højdemodel kan være med til at udpege områder, som kan være i fare for at blive oversvømmet ved skybrud eller stormflod. Modellen er samtidig et nyttigt værktøj for kommunerne i deres arbejde med klimatilpasningsplanerne.
Læs mere om den hydrologiske højdemodel
Vellykket partnerskab
Forsikring & Pension har bidraget med en million kroner til udvikling af den hydrologiske højdemodel.

- Skaderne efter skybrud er meget ubehagelige for boligejerne og er med til at fordyre forsikringerne. Derfor har både vi og samfundet en fælles interesse i at være med til at begrænse vandskader. Den hydrologiske højdemodel er et vigtigt skridt i den retning, og et helt centralt redskab for kommunerne i deres arbejde med klimatilpasningsplaner og risikokortlægning, siger underdirektør i Forsikring & Pension, Torben Weiss Garne.
I Miljøministeriet, som har det overordnede ansvar for udviklingen og distributionen af den hydrologiske højdemodel, siger miljøminister Ida Auken:
- Den hydrologiske højdemodel er et godt eksempel på et vellykket partnerskab mellem det private og offentlige, som gavner hele samfundet. Frie geografiske data giver netop mulighed for udvikling af innovative løsninger, som bidrager til den grønne omstilling. I Miljøministeriet er vi stolte over at kunne levere et avanceret bidrag til at danskerne kan se, hvor man særligt har brug for at sikre sig imod vandskader og på den måde undgå for høje forsikringspræmier - og også for at undgå at man i værste fald ender med at stå med en usælgelig bolig.

Du kan downloade den hydrologiske højdemodel her