Her er opskriften på et succesfuldt stenrev

06-09-2013

Ny udgivelse samler erfaringerne fra Danmarks største stenrevsprojekt Blue Reef ved Læsø.

Erfaringerne fra Danmarks største stenrevsprojekt Blue Reef ved Læsø er samlet i en ny udgivelse, der giver gode råd om genopretning af stenrev.


Vandoase. Tonstunge, grå granitblokke stråler af liv efter bare få år på bunden af Kattegat. Foto: Naturstyrelsen.
Når man genskaber et rev af store sten er det en gevinst for havets planter og dyr, hvis revene opbygges korrekt af egnede sten eller klippeblokke.
De nye rev skal erstatte de mange naturlige stenrev, der gennem tiden er forsvundet, fordi stenene er blevet fisket op og brugt til blandt andet at bygge moler ved danske havne.
I en ny udgivelse fra Naturstyrelsen og Aarhus Universitet og DTU Aqua får man svar på, hvordan man restaurerer eller bygger stenrevene, så de får størst mulig værdi for naturen.

Læs Naturstyrelsens anbefalinger til genopretning af stenrev (pdf)

Små sten duer ikke
I publikationen kan man blandt andet læse, at det helt grundlæggende er en god idé at tale med lokale fiskere og studere gamle søkort for at få viden om, hvor der tidligere har været stenrev på havbunden.

- Det er ikke nok bare at smide en stor bunke sten i vandet, når man vil bygge et rev. Hvis stenene er for små, bliver der ingen gemmesteder for fiskene, og hvis havstrømmen er stærk, risikerer man, at stenene bare skyller væk. Blot for at nævne et par faldgruber, som vi håber, man bedre kan styre uden om med de nye anbefalinger i hånden , siger projektleder Jakob Harrekilde fra Naturstyrelsen.
Stenene, man bygger revet op af, skal være store, så der opstår mørke huler, hvor fiskene kan gemme sig. Og så er det meget vigtigt at sørge for at afmærke det nye rev omhyggeligt, så skibe ikke sejler på den nye forhindring, der skyder op fra havbunden.

Naturstyrelsen har tidligere udgivet en folder, som giver en introduktion til Danmarks største stenrev, Blue Reef, ved Læsø.

Læs folder om det nye stenrev ved Læsø (pdf)

Gode råd er efterspurgte
Kunsten at bygge nye stenrev kan måske lyde som en interesse for de få, men Naturstyrelsen har allerede fået flere henvendelser om emnet i den senere tid fra en blandet skare.

Flere kommuner og lokale foreninger er interesserede i at genoprette stenrev på havbunden for at styrke naturen og for at skabe muligheder for, at man kan dykke og udforske havenes fisk, havplanter og bunddyr.

Mange kommuner og også flere landbrugsorganisationer har vist interesse for stenrev, fordi stenrev muligvis kan have en vandrensende effekt, der gavner miljøet. Og nogle undersøgelser tyder på, at stenrev måske kan være med til at forebygge iltsvind i vandmiljøet om sommeren.
Andre lande langs Østersøen har også vist interesse i at høre om de gode erfaringer fra Blue Reef-projektet ved Læsø.
Det er nemlig ikke kun i danske farvande, at man gennem tiden har fisket sten op fra revene i havet.
Læs mere om Blue Reef-projektet på Naturstyrelsens internetside .

Dyk ved Læsø
Det nye stenrev ved Læsø har allerede vist, at det kan tiltrække fisk som eksempelvis havkarusse, torsk og rødnæb, der gerne yngler ved stenrevet.

Men det kan også være et besøg værd for dykkere, der vil nyde synet af store tangskove og de ofte farvestrålende fisk, der lever på revet. Det kræver dog stor forsigtighed at dykke i nærheden af stenrev, da strømmene hen over et rev kan være meget stærke.

Stenfiskeri, hvor sten fra havets rev blev brugt til moler og andre byggeanlæg, blev først helt forbudt i Danmark i 2010.
Læs mere om mulighederne for at sejle og dykke ved den nye stenrevsnatur på Læsø.