Fredning af himmerlandske harer forlænges ikke

24-09-2013

Fra 1. oktober kan man igen gå på jagt efter harer i Himmerland.

Jægere i Himmerland kan igen skyde harer, når jagten går i gang til oktober. Efter tre års fredning er det besluttet at ophæve den midlertidige fredning af harer i området.


Harehop. Jægere i Himmerland må i den kommende jagtsæson igen skyde harer. Foto: Colourbox.

I 2010 blev der indført en forsøgsfredning af harer i Himmerland i Nordjylland, der skulle strække sig over tre år. Fredningen blev iværksat for blandt andet at undersøge betydningen af jagt på harer i Himmerland.

Nu er forsøgsfredningsperioden overstået, og Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøministeren om vildtforvaltnings- og jagtspørgsmål, har indstillet til ministeren, at fredningen ophæves.

I løbet af fredningsperioden har DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet studeret, optalt og vurderet antallet af harer i Himmerland.

-DCE vurderer på baggrund af de tællinger af hare, man har lavet i Himmerland både indenfor og udenfor fredningsområdet og med og uden jagt, at tætheden af hare i optællingsområderne er på samme niveau. Ifølge DCE er det derfor biologisk forsvarligt at ophæve fredningen af hare i området, siger funktionsleder Elsebeth Braüner, Naturstyrelsen.

DCE oplyser samtidig, at målsætningerne i Forvaltningsplan for hare bør følges. Forvaltningsplanen for hare lå klar i marts måned, og den kommer blandt andet med bud på tiltag, der skal give haren bedre levebetingelser.

Læs Forvaltningsplan for hare

Ændring af jagttider på vej
Vildtforvaltningsrådet holdt møde torsdag 5. september, hvor de kom med en samlet indstilling om revision af jagttidsbekendtgørelsen.

Det er dog kun den første del af indstillingen angående fredningen af hare i Himmerland, som miljøministeren har taget stilling til.

-Vildtforvaltningsrådets anbefaling var en del af den samlede indstilling vedrørende ændring af jagttider, men der er ikke taget stilling til den øvrige del af indstillingen endnu, siger Elsebeth Braüner.

Den generelle jagttid for hare strækker sig fra 1. oktober til 15. december.

Læs artikel: Planer for hare og agerhøns er påskeklar

Yderligere oplysninger:
Funktionsleder Elsebeth Braüner, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2403, e-mail: