Havfolk diskuterer nye planer for havet

24-09-2013

Bedre planlægning skal give plads til flere aktiviteter på havet.

Havzoner, fælles oversigtskort og databaser er nogle af de muligheder, der er i spil, når ny planlægning skal finde plads til et stigende antal aktiviteter i vores havområder.


Oceaner af plads? Selvom havet er stort, er der brug for bedre planlægning. Foto: Ole Malling.

Presset på havområdet er stort, og det vokser.

Der kommer stadigt flere havvindmøller, bølgeanlæg og havbrug til både fisk, muslinger og tang ude i vores havområder.

Vi udvinder råstoffer på havbunden, der er fiskeri, og en lang række fritidsaktiviteter såsom kitesurfing, havkajak og lystfiskeri skal der også være plads til ved danske kyster.

Kommende EU-regler vil formentlig pålægge EU-medlemslandene at planlægge brugen af havet mere omhyggeligt, og derfor inviterer Naturstyrelsen og Dansk Selskab for Marinbiologi forskellige erhvervs- og interesseorganisationer til temadag torsdag 26. september.

- Kongeriget Danmark dækker et stort havområde, og vi mærker i disse år et stigende pres fra en lang række aktiviteter for at komme derud og udfolde sig. Det betyder, at der er risiko for, at de attraktive pladser nær kysterne slipper op, hvis vi ikke får tingene sat lidt i system. Derfor er opgaven at blive bedre til at få overblik, udpege områder og sikre et godt samarbejde mellem myndigheder. Det har vi allerede en lang tradition for at gøre på land, så det må også kunne lade sig gøre ude i vandet, siger kontorchef Lisbet Ølgaard fra Naturstyrelsen.

Læs mere om temadagen: Fremtidens planlægning og arealanvendelse på havet.

Hoppeborg på havet
Det er efterhånden svært at finde egnede steder til store vindmøller på land, og på det seneste har man også set ansøgninger om olietanke, reklameskilte, sommerhuse og endda hoppeborge, der fortøjes til kysten, men flyder i havet.

- Presset på havene hænger blandt andet sammen med, at pladsen på land efterhånden er begyndt at slippe op. Vi har derfor behov for en bedre planlægning, der skaber klarhed for erhvervs- og foreningslivet om, hvor der er mulighed for udvikling. I dag behandler myndighederne ansøgningerne i den rækkefølge, de kommer, og det kan i fremtiden skabe nogle uheldige situationer, hvis der er givet lov til aktiviteter, der efterfølgende viser sig at stå i vejen for andre mere vigtige initiativer, siger kontorchef Lisbet Ølgaard.

Synspunkter fra temadagen og den videre dialog med erhvervs- og interesseorganisationer kan være med til at påvirke udformningen af de kommende EU-regler.
Ved mødet vil deltagere fra i alt 14 myndigheder, der forvalter hvert deres hjørne af havområdet, være til stede.