Landdistriktsbestemmelse trak fulde huse

23-09-2013

Der var stor interesse for at høre om den nye landdistriktsbestemmelse, da Naturstyrelsen i sidste uge holdt to konferencer.

Der var stor interesse for at høre om den nye landdistriktsbestemmelse, da Naturstyrelsen i sidste uge holdt to konferencer.

Foto: Naturstyrelsen
Frikvarter. Der var indlagt tid til busture, da Naturstyrelsen holdt konferencer om den nye landdistriksbestemmelse. Foto: Naturstyrelsen

Tæt ved 150 kommunale planlæggere og landzonesagsbehandlere var tirsdag og onsdag i sidste uge på plads i Sæby og Korsør for at deltage i to konferencer.

Anledningen var, at Naturstyrelsens fortalte om den nye landdistriktsbestemmelse og planlægning inden for kystnærhedszonen. Konferencerne blev holdt i samarbejde med Frederikshavn Kommune og Slagelse Kommune.

Livlig debat
Naturstyrelsen lagde op til debat om planlægning inden for kystnærhedszonen og brugen af den nye landdistriktsbestemmelse, som blev indført i planloven i april 2013, og der var begge steder mange spørgsmål og ikke mindst holdninger til brugen af landdistriktsbestemmelsen.

De to kommuner gav ekstra stof til debat med busture rundt i kystlandskaber og landdistrikter.

Konferencerne blev holdt som opfølgning på den aftale, der blev indgået mellem regeringspartierne, Enhedslisten og Konservative om planlovsændringen nye muligheder i landdistrikterne, der blev vedtaget i Folketinget den 4. april 2013.

I aftalen indgik en ekstra informationsindsats med bl.a. vejledning om landdistriktsbestemmelsen, oprettelse af et planlovsrejsehold i Naturstyrelsen og afholdelse af en konference om mulighederne for planlægning i kystnærhedszonen.