Sjældne vandrefalke yngler med succes

13-09-2013

Verdens hurtigste fugl trives og får unger på Danmarks få lodrette og ufremkommelige lokaliteter.

I år har mindst ti vandrefalkepar ynglet i Danmark og fået tilsammen over 20 falkeunger på vingerne. Dermed fortsætter fremgangen for den engang forhadte rovfugl.


Mærket . Vandrefalkeunger på Møns Klint  bliver ringmærket, for at få mere viden om fuglene.  Foto: Naturstyrelsen.

Vandrefalken har atter kløerne solidt fæstet i Danmarks få lodrette, ufremkommelige og uforstyrrede lokaliteter. Verdens hurtigste fugl var ellers udryddet fra Danmark, men kom tilbage i 1990-erne.

Og siden tilbagekomsten er der aldrig før basket så mange dunede unger fra rederne som i år. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings optælling for Naturstyrelsen.

- Falkene vender tilbage til de samme steder og yngler i faste par år efter år. Det giver erfarne forældre, og det er formentlig en af de vigtigste forklaringer på, at det lykkes dem at opfostre flere og flere unger, siger forstfuldmægtig Mads Brinck Lillelund fra Naturstyrelsen i Storstrøm.

Om foråret bruger de unge og uprøvede falke længere tid på at finde sammen og må ruge på mindre gode ynglepladser, fordi de bedste pladser er optaget af de erfarne fugle.

Møns Klint er vandrefalkenes foretrukne lokalitet i Danmark, og i år fløj ti eller 11 vandrefalkeunger fra reden. De øvrige steder med vandrefalkeunger er Stevns Klint med ét par og fire unger, Skærbækværket ved Kolding med ét par og tre unger, Enstedværket ved Åbenrå med ét par og én unge og Mulekleven på Bornholm med to par og tre unger. Parret på Radisson Hotel i København fik ikke unger i år.

Læs dagbøger fra 2013 om vandrefalkene på Møn

Flere reder på nye steder
Vandrefalken er en sjælden fugl, der skal beskyttes mod forstyrrelser, og for at sikre fred og ro omkring en rede tæt på Møns Klints øverste kant, lod Naturstyrelsen i år en sti nær kanten slå et smut væk fra klinten over en kortere strækning.

Publikums færdsel på stranden under klinten generer derimod ikke fuglene. Falkene på Møns Klint har i år taget flere nye afsatser i brug, fordi flere par end tidligere yngler på de hvide kalkklipper.

Dansk Ornitologisk Forening har rundt om i landet sat redekasser op, som vandrefalkene er gode til at finde og bruge.Læs nyhed om fuglekassen på Radisson Hotel på DOF´s hjemmeside.

Fakta: Forfulgt og forgiftet
Vandrefalkens dramatiske nedgang i 1950-60’erne skal søges i forfølgelse, beskydning, ægsamling, ungetyveri og miljøgiftenes dødelige indvirkning på naturen og dyrelivet. Den forsvandt som ynglefugl fra Stevns i 1950’erne, fra Bornholm i 1961 og fra Møns Klint i 1972.

På baggrund af udsætnings- og beskyttelsesprojekter i Sverige og Nordtyskland spredte bestandene sig igen op gennem 1990’erne, og vi fik igen de første observationer af falke på Møns Klint i 1995. Som ynglefugl var den tilbage i den danske natur i 2001.

Fakta: Verdens hurtigste fugl
Vandrefalken fanger næsten udelukkende flyvende fugle, som den styrtdykker efter og rammer med fødderne. Disse styrtdyk er normalt med en fart på 150-200 km/t for at beskytte sig selv ved mødet med byttedyret, men der er registreret tophastigheder på op til 389 km/t.
Læs mere om vandrefalken på Naturstyrelsens hjemmeside.
Yderligere oplysninger:
Vildtforvalter Mads Brinck Lillelund, Naturstyrelsen, tlf.:7254 3337, mobil: 2289 4084, e-mail: