Vandplaner og dyreliv

30-09-2013

Habitatvurderinger går i dag i høring.

Habitatvurderinger går i dag i høring.

Foto: Colourbox
Beskyttelse.
Vandplanerne må ikke gøre skade på dyr og planter i Natura 2000-områder. Derfor er der nu lavet såkaldte habitatvurderinger. Foto: Colourbox.
Hvordan vil vandplanerne påvirke dyr og planter i vores mest værdifulde naturområder?

Det giver Naturstyrelsen et bud på i de såkaldte habitatvurderinger, der i dag sendes i offentlig høring.
Der er i alt 23 habitatvurderinger svarende til antallet af vandplaner. Det drejer sig om Natura 2000-områderne.
Ifølge EUs habitatdirektivet forpligter staten sig til at vurdere konsekvenserne af vandplanernes tiltag, og man skal sikre sig, at vandplanerne ikke gør skade på de dyr og planter, der er specielle for det enkelte Natura 2000-område.

Vurderingerne kan være afgørende for, hvordan en indsats i vandplanerne skal gennemføres. De enkelte habitatvurderinger skal derfor læses som et tillæg til vandplanerne i lighed med de allerede offentliggjorte miljørapporter.
Høringsfristen er 23. december 2013 kl. 12.00. Høringssvar kan afgives via høringsblanketten til vandplanerne, via mail eller brev til Naturstyrelsen.
Habitatvurderingerne kan ses her