Derfor kan højbede være strengt forbudte

15-04-2014

TV2 gentager i disse dage historier om afgørelser, som Naturstyrelsen har truffet om anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen. I går handlede det om en borger, der fik afslag på højbede, men gerne måtte have shelters.

Forbudt. Ikke alle højbede er tilladte i haven. Foto: Colourbox.

Forud for udsendelsen blev Naturstyrelsen blev bedt om at medvirke for at forklare, hvorfor det ene var forbudt, og det andet tilladt, men disse forklaringer blev ikke bragt. Så nu bringer vi dem her:

Borgeren ønskede dispensation for loven for en række højbede og jordvolde, som hun havde etableret uden for sin have, på et område ned til stranden.

Anlægget skulle bruges til privat virksomhed - en oplevelseshave for kræftpatienter.

Naturstyrelsen, der forvalter loven, gav afslag, fordi loven er ret tydelig, når det gælder etablering af haveanlæg og privat virksomhed ved stranden. Det må man ikke.

Borgeren klagede til Natur- og Miljøklagenævnet, som gav Naturstyrelsen ret. Nævnet skal sikre, at Naturstyrelsen forvalter loven, som den skal, og det mente nævnet altså i dette tilfælde, at styrelsen havde gjort.

Derefter blev borgeren spurgt af en række kommuner, om de måtte sætte nogle shelters op på hendes grund ned til stranden for at fremme turisme i området. Det kunne Naturstyrelsen nemlig godt give dispensation til. Loven siger, at man kan dispensere, hvis det drejer sig om anlæg, der støtter friluftslivet, og som alle borgere kan få glæde af. Det ønskede borgeren ikke.

Om strandbeskyttelseslinjen:

Folketinget har besluttet, at der skal være en strandbeskyttelseslinje, der holder vores strande fri for byggeri og tilplantninger.

Linjen skal holde vores kyster naturlige, tilgængelige og attraktive for alle borgere – linjen går fra strandkanten til 300 meter på land.

Enhver borger, der køber ejendom mindre end 300 meter fra strandkanten, bør være bekendt med, at der er strenge regler for, hvad man må som privat borger – af hensyn til andre borgere.

Man kan søge om dispensation fra reglerne, og i to ud tre tilfælde får man det. Får man afslag, kan man anke afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Kenneth Bo Jørgensen

Presse- og kommunikationschef
Naturstyrelsen