Fortidsminde tiltrækker sjældne fugle

30-04-2014

Den genskabte Nygård Sø ved Nykøbing Sjælland tiltrækker flere sjældne fugle, der ikke tidligere har ynglet i området.

Nygård Sø i Odsherred i Vestsjælland var indtil sidste år tørlagt og lå hen som eng, og den er endnu ikke løbet helt fuld af vand. Men det lave vand, der nu er begyndt at dække søbunden, har allerede lokket mange fugle til at slå sig ned og yngle.

- En del viber og den ret sjældne atlingand har fundet vej til søen. Og går man en tur i området, kan man også høre det karakteristiske hæse hyl fra den gråstrubede lappedykker, der er i fuld gang med at bygge rede i søen, siger skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen i Vestsjælland.

Naturstyrelsen lukkede sidste år grøfter og dræn, der tidligere ledte vandet bort fra Nygård Sø, og samtidig uddybede styrelsen området. Nu fylder et lille dræn langsomt søen, der oprindelig blev udgravet i Middelalderen som en del af forsvaret af Næsholm Borgsted.

Se hvilke fugle, der er set i området indtil nu på Dansk Ornitologis Forenings hjemmeside

Spisekammer for havørne 

I løbet af det kommende år forventer Naturstyrelsen, at Nygård Sø når op på sin gamle, fulde størrelse på omkring 17 hektar. Det er et areal svarende til over 23 fodboldbaner.

- Når søen når sin endelige størrelse, vil den kunne blive levested for mange forskellige ænder og gæs, og man vil forhåbentlig også kunne opleve både havørn og fiskeørn på jagt efter fisk, blishøns, skarver og andre småfugle, siger skovrider Jens Peter Simonsen.

Nygård Sø har været tørlagt og brugt til landbrug siden omkring 1870. Genskabelsen af middelaldersøen og den store egetræsbro ud til borgruinen er sket med støtte fra A.P. Møller Fonden, Nordea-fonden og Odsherred Kommune.

Læs mere om Næsholm Borgruin og Nygård Sø

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.