Man kan godt bygge ved stranden

16-04-2014

I TV2 Nyhedernes serie om strandbeskyttelsesloven fortalte man i går aftes om en sag ved Sletterhage Fyr, hvor en borger ikke måtte sætte et panoramavindue i sit hus, fordi det ligger tæt på stranden.

Værdifuldt. Strandbeskyttelsesloven beskytter kystlandskabet. Foto: Colourbox.

I TV2 Nyhedernes serie om strandbeskyttelsesloven fortalte man i går aftes om en sag ved Sletterhage Fyr, hvor en borger ikke måtte sætte et panoramavindue i sit hus, fordi det ligger tæt på stranden.

Det var urimeligt, syntes han, fordi Naturstyrelsen selv har et stort vindue på Sletterhage Fyr, som ligger tæt ved.

Sagen begyndte i 2008, da borgeren blev anmeldt til Miljøcenter Århus, fordi han var ved at opføre en større terrasse. Miljøcentret havde pligt til at besigtige, og her viste det sig, at borgeren havde overtrådt loven på en række områder, for eksempel etableret hævet terrasse og skur, isat ovenlysvinduer, dør og panoramavindue. Desuden var han i færd med at anlægge endnu en terrasse, og der var ved indkørslen opsat låge og hegn.

I september 2009 blev borgeren bedt om at lovliggøre forholdene. Han bad om dispensation, hvilket han fik for en række forhold, men ikke for terrasser, skur, låger, hegn og panoramavindue.
 
I april 2010 ankede han, og i december 2012 stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet Naturstyrelsens afgørelse. Nævnet vurderede samtidig, om der var sket forskelsbehandling i forhold til de vinduer, der sidder i Sletterhage Fyrs maskinhus, som bruges til madpakkerum for skoleelever.

Nævnet mente ikke, at forholdene er sammenlignelige, og vinduerne er i øvrigt isat af en tidligere ejer.

Naturstyrelsen har pligt til at gennemføre nævnets afgørelse og satte en frist for lovliggørelse til 1. februar 2014, senere forlænget til april.

Om strandbeskyttelseslinjen:

Folketinget har besluttet, at der skal være en strandbeskyttelseslinje, der holder vores strande fri for byggeri og tilplantninger. Anlæg, der allerede ligger inden for linjen, skal bevares i det nuværende udtryk.

Man må godt vedligeholde sin ejendom og udskifte for eksempel vinduer, men man må ikke foretage ændringer, der forandrer stedets udtryk - uden tilladelse.

Lovens sigte er at holde vores kyster naturlige, tilgængelige og attraktive for alle borgere – linjen går fra strandkanten til 300 meter på land.

 
Enhver borger, der køber ejendom mindre end 300 meter fra strandkanten, bør være bekendt med, at der er strenge regler for, hvad man må som privat borger – af hensyn til andre borgere.
 
Man kan søge om dispensation fra reglerne, og i to ud tre tilfælde får man det. Får man afslag, kan man anke afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Herefter er sagen endeligt afgjort.

Læs også nyheden: Derfor kan højbede være strengt forbudte

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Kenneth Bo Jørgensen

Presse- og kommunikationschef
Naturstyrelsen