EU underkender dele af ny stormfaldsordning

15-08-2014

Mod forventning har EU-kommissionen sat spørgsmålstegn ved den del af stormfaldsordningen der vedrører tilskud til pesticidfri anlæg og skånsom jordbearbejdning. Naturstyrelsen er i dialog med EU-kommissionen om sagen.

Mikado. Er der konstateret stormfald, kan der søges tilskud til genplantning gennem stormfaldsordningen. Foto: Colourbox.

Når en storm har raset og lagt hele eller halve skove ned og Stormrådet har erklæret stormfald, kan private skovejere søge om tilskud til at genplante skoven efter stormfaldsordningen.

Tilskuddene skal sikre mere robust skov, hvor der plantes flere forskellige træsorter, som er bedre rustet til nye storme. Ansøgningsprocessen for tilskud efter stormfaldsordningen skulle efter planen starte 1. oktober.

Men nu har EU-kommissionen sat spørgsmålstegn ved en del af ordningen med begrundelse om, at der er tale om ulovlig statsstøtte.

Det er tilskuddet til pesticidfri anlæg og skånsom jordbearbejdning, der er blevet sat spørgsmålstegn ved af EU-kommissionen.

Ansøgningsproces forsinkes

Naturstyrelsen har tidligere udsendt vejledning til stormfaldsordningen med et forbehold for EU’s godkendelse.

Det forbehold er desværre nu mod forventning blevet aktuelt.

Som konsekvens af EU-kommissionens udmelding har Naturstyrelsen bedt om en drøftelse af sagen i EU-kommissionen snarest muligt. Udmeldingen vil forsinke ansøgningsprocessen.

Naturstyrelsen vil drøfte sagen med repræsentanter fra skovbrugserhvervet snarest.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.