Nyt fra Naturstyrelsen

12-08-2014

Kødædende plante invaderer skovsø
Planten almindelig blærerod er kommet til Hareskoven nord for København.

Bornholmske bisoner avler som vilde
Antallet af europæisk bison i Almindingen er noget nær fordoblet siden bisonudsætningen i 2012.

Iltsvind breder sig i Danmark
Usædvanligt varmt og meget stille vejr medfører iltsvind flere uger før end normalt.

Løsslupne mink gør stor skade i naturen
I Varde-området er der de seneste uger blevet lukket 5000 mink ud fra to minkfarme.