Planterne skal tilbage til Nissum Fjord

14-08-2014

Miljøminister Kirsten Brosbøl så i dag, hvordan Miljøministeriet og kommuner med et nyt projekt vil få undervandsplanterne tilbage til den golde bund i Nissum Fjord.

Vandtur. Miljøministeren (nummer seks fra højre) kom helt tæt på Nissum Fjords problemer. Foto: Keld Jessen.

Fra gummibåd og iført waders kunne miljøminister Kirsten Brosbøl i dag konstatere med egne øjne, at miljøtilstanden i Nissum Fjord ikke er tilfredsstillende.

- Bunden af Nissum Fjord er næsten som en ørken, fordi den har været så belastet af næringssalte, at planterne er forsvundet. De seneste 5-10 år er vandet igen blevet klarere, men vandplanterne har ikke fundet tilbage. Derfor skal fjorden nu have en hjælpende hånd, så der kan komme gang i plante- og dyrelivet igen, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Vandplanterne er i løbet af de seneste 40 år helt forsvundet fra Nissum Fjord, og derfor sætter Miljøministeriet, Holstebro Kommune og Lemvig Kommune nu gang i to nye tiltag, der skal give nyt liv til den golde fjordbund.

Miljøministeriet vil i en tre-årig forsøgsperiode justere driften af slusen i Thorsminde, så saltholdigheden i fjorden bliver mere stabil. Samtidig vil Holstebro Kommune og Lemvig Kommune høste havgræs i Ringkøbing Fjord, som bliver puttet ind i gamle minkbure, som derefter sættes ud i Nissum Fjord.

Håbet er, at en mere stabil saltholdighed og udsætning af planterne vil få frø fra havgræsset til at sprede sig, så græsset igen kan få fat i fjordbunden.

Væk i over 20 år

Selv om vandet er blevet renere i fjorden, er vandplanterne havgræs og børstebladet vandaks ikke kommet igen. Det skyldes formentlig, at planterne har været væk i mere end 20 år, og derfor findes der ikke længere de nødvendige plantefrø i området.

Vandplanterne er et vigtigt fødegrundlag for mange af de fuglearter, der er knyttet til fjorden, og som fjordens status som Natura 2000-område er forpligtet til at passe på.

- Hvis vandplanterne først kommer igen, kan det give flere gevinster. Der bliver mere føde til mange fuglearter, men også fiskeyngel og smådyr får bedre områder at vokse op i. Endelig kan vandplanterne være med til at holde på sand og dynd i fjordbunden, så den ikke hvirvles op og gør fjorden grumset, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

I dag er der undervandsplanter på under fem procent af fjordbunden i Nissum Fjord. Forsøgene igangsættes i august 2014 og forventes at fortsætte i 2015 og 2016.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.