Skyd ikke dåhjorten

29-08-2014


Naturstyrelsen vil snart komme med en revision af jagttidsbekendtgørelsen, der udkom i maj måned.

Dåvildt
Skyd ikke. Jægere i Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner skal undlade at skyde voksent dåvildt. Foto: Colourbox.

Naturstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er lavet en fejl vedrørende jagttiderne for då og dåhjort i Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

Fejlen giver i princippet mulighed for jagt på dåhjort fra 1. september 2014.

-Der skete desværre en fejl, da vi udarbejdede bekendtgørelsen, og sidenhen har vi ikke kunnet se skoven for bare træer, så fejlen er smuttet med hele vejen til den færdige jagttidsbekendtgørelse. Vi stoler på, at midt- og vestjyske jægere lader være med at skyde dåhjorte, indtil jagttidsbekendtgørelsen er rettet til, hvorefter der vil være et forbud mod jagt på voksent dåvildt, siger vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen fra Naturstyrelsen i Vestjylland.

Fejlen er allerede nu ved at blive rettet, så en ny bekendtgørelse kan træde i kraft hurtigst muligt i begyndelsen af september.

Dåvildtbestanden i Vestjylland er opbygget i begyndelsen af 00´erne, og bestanden er stadig ikke stærk nok til at kunne blive jaget på samme vilkår som kronvildt og råvildt. Derfor må voksent dåvildt ikke jages.

Dåkalve kan ifølge bekendtgørelsen skydes fra 1. december til 15. december. Kalve kan skydes, da de ikke er afgørende for at sikre en større bestand. I den forbindelse gælder det om at beskytte de voksne dyr. 

Læs mere om dådyr i artsleksikonet

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger

Jens Henrik Jakobsen

Vildtkonsulent
Naturstyrelsen i Vestjylland