Tidligt iltsvind sendte fisk til tælling

29-08-2014

Limfjorden og Mariager Fjord blev ramt hårdt af iltsvind i år. I august har frisk vind og køligere temperaturer forbedret iltforholdene. Det viser årets første iltsvindsrapport.

Ildevarslende. Sidst i juli afslørede lyst vand i Skive Fjord kraftigt iltsvind. Foto: Lindy Jørgensen.

Iltsvindet indfandt sig usædvanligt tidligt i år i forhold til tidligere år.

Både fisk og bunddyr gispede efter vejret allerede i maj og juni, og hårdest gik det ud over Limfjorden, Det Sydfynske Øhav og Mariager Fjord.
Til gengæld har iltforholdene i Kattegat og havene omkring Sjælland været bedre end tidligere år.

Det fremgår af den første iltsvindrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

- Det hører heldigvis absolut til sjældenhederne, at iltsvindet rammer så tidligt, som det har været tilfældet i år. Det har været særdeles alvorligt med fiskedød i Limfjorden allerede i slutningen af maj måned i år, og nu har vi har set en meget alvorlig situation i Mariager Fjord, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Naturstyrelsen.

Flere steder har der været frigivet svovlbrinter ved havbunden, som er et sikkert tegn på, at al ilt i bundvandet har været opbrugt.

I de hårdest ramte områder af Mariager Fjord har ilten været brugt både ved bunden og havoverfladen, og her er alle fisk, muslinger, søstjerner, børsteorme og andre bunddyr døde. Iltsituationen i Limfjorden er langsomt ved at normalisere sig.

Færre kritiske, røde pletter på kortet

Kattegat og farvandene rundt om Sjælland har indtil nu næsten ikke været ramt af iltsvind.

Så trods den alvorlige mangel på ilt flere steder i landet, så er oversigtskortet, der viser iltsvindets udbredelse i Danmark, mindre rødt, end det plejer.

- Rent faktisk er mindre områder ramt af iltsvind end normalt på denne årstid. Det er klart et lyspunkt. Men derfor er det stadig alvorligt, når vi ser så omfattende iltsvind, som vi har set i blandt andet Mariager Fjord og flere steder i Limfjorden, siger Harley Bundgaard Madsen.

Ifølge kontorchefen er den grundlæggende årsag til iltsvind, at de mange næringsstoffer, som udvaskes til havmiljøet, får algerne til at vokse og brede sig. Når algerne dør og rådner, bruger de ilten i vandet. Processen forstærkes, hvis vandet er varmt, og der ikke er blæst til at røre rundt i vandet. Derfor har stille og varmt vejr, som i denne sommer, været kraftigt medvirkende til det store iltsvind i blandt andet Limfjorden og Mariager Fjord

Derudover er der en række geografiske forhold og lokale havstrømme, der gør, at eksempelvis Mariager Fjord er særlig sårbar over for næringsstoffer og lange perioder med varmt og vindstille vejr.

Efter måneder, hvor fiskene har snappet efter vejret, indtraf forandringen i begyndelsen af august, hvor sommervarmen og det stille vejr blev afløst af blæst og køligere temperaturer.

Iltsvindsrapporten dækker perioden 1. juli til 20. august 2014.

Læs rapporten

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.