Kommuner og vandråd har leveret varen

18-12-2014

Kommuner og 23 lokale vandråd har givet forslag til, hvordan man får mest miljø for pengene i de danske vandløb.

23 lokale vandråd med grønne organisationer, landbrug, sportsfiskere og forskellige andre interessenter har sammen med kommunerne givet samlede forslag til, hvordan man bedst bruger 696 mio. kroner på genslyngninger, udlægning af gydegrus, fjernelse af spærringer i vandløb og plantning af træer langs vandløbene.

- Kommunerne og vandrådene har virkelig taget opgaven på sig og er på trods af ofte modsatrettede interesser kommet med yderst brugbare forslag til indsatserne i de næste vandområdeplaner. Det her er et opgør med fortiden, hvor vandplaner blev til bag lukkede døre og er en start på fremtiden, hvor lokalkendskabet til vandløbene skal med helt ind i planerne, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Mere end forventet

Der har siddet max. 20 deltagere i hvert vandråd. Kommunerne og vandrådene har fået et lille katalog over virkemidler med tilhørende vejledende priser stillet til rådighed. Inden for en økonomisk ramme har de givet deres forslag til, hvordan man får mest miljø for pengene.

- Udgangspunktet var, at der skulle skabes god tilstand i 1.600-2.200 kilometer vandløb, men når vi lægger de foreslåede indsatser sammen, mener kommunerne, at vi vil få god tilstand i op til 3.700 kilometer. Det er positivt, hvis vi kan nå længere end forventet, siger Kirsten Brosbøl.

I alt 16 virkemidler var til rådighed, og kommuner og vandråd har gjort brug af dem alle.

De samlede vandområdeplaner går i seks måneders høring den 22. december 2014.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.