Naturplaner i høring

22-12-2014

Naturstyrelsen har sendt 252 forslag til naturplaner i høring. Dermed får alle mulighed for at kommentere på naturplanerne, der skal give bedre levevilkår for dyr og planter i vores mest værdifulde naturområder.

252 lokale naturplaner er sendt i offentlig høring i fire måneder fra den 19. december frem til den 10. april. Høringen er åben for alle.

Målet med naturplanerne er at sikre fremgang i naturen og skabe bedre levevilkår for en lang række plante- og dyrearter. Naturplanerne beskriver hver især, hvilke indsatser der skal laves i 252 Natura 2000-områder, der dækker nogle af Danmarks største og smukkeste naturområder som for eksempel Silkeborgskovene, Mols Bjerge og Svanninge Bakker.

De mange hundrede områder indeholder vores helt særlige og værdifulde natur som strandeng og hede eller arter som klokkefrøer og havørne.

Der er afsat ca. to mia. kroner til lokale naturplaner. Dertil kommer finansiering af EU’s landdistriktsprogram.