Nye arter finder vej til Danmark

19-12-2014

Flere og flere arter finder fodfæste i Danmark, mens andre arter på sigt vil forsvinde.

Ko.jpg
Ny i Danmark. Sølvhejren er en af de arter, der har etableret sig i Danmark. Foto: Colourbox.

Det lune efterår og den første vintertid har været mildt og lunt, og det skaber røre i naturen på flere måder.

Med højere temperaturer får både planter og dyr nye levebetingelser, og det betyder, at nogle arter vil rykke til andre egne, mens nye arter kommer til at have fast bopæl i Danmark.

En tommelfingerregel siger, at for hver grad gennemsnitstemperaturen stiger, flytter fugle og dyr cirka 100 kilometer nordøst på i Europa. Det betyder, at sammensætningen af dyre- og plantearter i Danmark langsomt ændrer sig.

- Allerede nu ser vi begyndelsen på en udvikling, vi sandsynligvis vil se væsentlig mere af i fremtiden. Vi kommer til at opleve i vores levetid, at både insekt-, fugle-, dyre- og fiskefaunaen vil ændres. Når vi allerede nu begynder at se nye fugle, sommerfugle og andre insekter, så er det enormt interessant, for disse arter er gode indikatorer på klimaforandringer. Og særligt fisk og fugle bevæger sig over store afstande, så det er naturligt nok et af de første steder, man først ser ændringer, siger biolog Hans Erik Svart, Naturstyrelsen.

Herhjemme er de to vidt forskellige fugle - biæderen og sølvhejren - eksempler på nye arter, som er rykket adressen fra det sydlige Europa til Danmark, fordi de har fået bedre levemuligheder i Nordeuropa.

Derudover regnes en art som hvepseedderkoppen nu også som fastboende i Danmark.

Uvelkomne arter

Det er dog ikke alle nye arter, der er velkomne i Danmark.

Nogle nye arter kommer ikke hertil af sig selv, men bliver direkte eller indirekte transporteret hertil af mennesker, hvorefter de etablerer sig i den danske natur.

De fleste af disse nye arter er ganske fredelige, men en lille del af dem bliver til såkaldte invasive arter, der udkonkurrerer danske, hjemmehørende arter.

Det gælder eksempelvis mårhund, iberisk skovsnegl, rynket rose og signalkrebs.

Læs mere om invasive arter

Fjender i havet

Til vands har eksempelvis den invasive art stillehavsøsters haft succes med at etablere sig og yngle, efter at den formodes at være bragt til danske farvande via tankskibes ballastvandstanke.

Tidligere var vandtemperaturen for lav til, at stillehavsøsters kunne overleve, men i takt med temperaturstigningerne i havet, har den invasive østers nu gode muligheder for at overleve og sprede sig.

-Når det gælder stillehavsøsters, må vi nok konstatere, at den er kommet for at blive, for med invasive arter i havet er det en ulige kamp i forhold til bekæmpelse, da vi ikke kan kontrollere, hvordan de spreder sig, siger biolog Hans Erik Svart.

Det er særligt i Vadehavet og langs Vestkysten, at den amerikanske stillehavsøsters findes i stort antal.

Udover stillehavsøsters er også fiskearten sortmundet kutling en af de nye invasive arter, der har fundet vej til Danmark og har etableret sig i danske farvande.

Læs mere om stillehavsøsters i artsleksikonet

Læs mere om sortmundet kutling i artsleksikonet

Fakta:

Invasive arter

Invasive arter er dyr eller planter, der ved menneskets direkte eller indirekte hjælp (eksempelvis via jord, ballastvand, bunden på skibe, transportmidler som tog, busser, lastvogne og andet), er flyttet fra et sted i verden til et andet sted, hvor de påvirker den oprindelige natur i en negativ retning.

Naturligt indvandrende arter

Dyr og planter, der indvandrer naturligt på grund af eksempelvis ændrede klimaforhold, flytter sig ved egen hjælp fra deres normale leveområde til den danske natur, hvor de har mulighed for at overleve og efterfølgende reproducere sig. I disse tilfælde er arterne ikke invasive, og Danmark må regnes for en del af arternes nye naturlige leve- og udbredelsesområde.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.