Nye regler for råstofindvinding i høring

22-12-2014

En række nye regler om råstofindvinding i områder, hvor mange firmaer må indvinde, går i dag i høring.

Nye regler er på vej omkring de såkaldte fællesområder, som er råstofområder, hvor flere firmaer må indvinde råstoffer.

Som noget nyt foreslås lofter over, hvor meget der må indvindes om året i 37 områder, hvor der i dag kun er en samlet begrænsning for, hvor meget sand og grus, der i alt må hentes på havbunden.

Det betyder, at der i fremtiden vil være årligt loft i 66 af 87 fællesområder.

I de resterende 21 fællesområder er den tilladte mængde enten opbrugt eller så lille, at det ikke giver mening at fastsætte et årligt loft, eller det er tidligere på baggrund af en miljøvurdering besluttet, at der ikke skulle fastsættes et årligt loft.

Af de 37 områder, hvor det foreslås, at der fastsættes et årligt loft, ligger tre af områderne i Øresund. Det drejer sig om områderne Lappegrund, Nivå Flak og Skovshoved.

Desuden foreslås en hjemmel i lovgivningen, så Naturstyrelsen kan pålægge indvindere oftere at rapportere, hvor meget de har hentet. Dermed får Naturstyrelsen mulighed for at føre en tæt kontrol, hvis der er risiko for at den tilladte mængde er ved at være opbrugt.

Det skal medvirke til, at råstofindvindingen kan ske bæredygtigt.

Høringssvar kan sendes til og med 17. februar til Obfuscated Email med henvisning til NST-700-00032

Se høringsmaterialet her