Nyt lovforslag sikrer billige boliger

10-12-2014

Med låneramme og planlovsændringer får de store kommuner et længe efterlyst redskab til at sikre byer med boliger til alle.

Billig bolig. Nyt forslag skal gøre det nemmere at få en billigere bolig i byen. Foto: Colourbox.

Det bliver også i fremtiden muligt for sygeplejersken og sosu-assisten at bo til en overkommelig husleje i de store byer også i de nye bydele, som er under udbygning i disse år.

Det er resultatet af et lovforslag, som ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen og miljøminister Kirsten Brosbøl fremsætter i dag.  Med en ændring i planloven, får kommunerne mulighed for at kræve, at hver fjerde bolig skal være en almen bolig. I de boligområder, der allerede er planlagt bliver der med en ændring af almenboligloven mulighed for at yde ekstralån på 500 mio. kroner, så der bliver plads til almene boliger selv om grundpriserne er høje.

- Det er historisk, at kommunerne nu kan bestemme, at almene boligorganisationer i de store byer skal have mulighed for at bygge nye boliger, som også er til at betale for helt almindelige lønmodtagere. Hvis vi skal bevare sammenhængskraften i vores store byer, så er det helt afgørende, at byen ikke opdeles. Den ekstra støtte, vi nu giver til byggeri af almene boliger, vil allerede nu skabe muligheder for, at helt almindelige mennesker kan bo i de områder, der nu er under udbygning, siger Carsten Hansen

Miljøminister Kirsten Brosbøl lægger vægt på, at kommunerne nu har det redskab, der skal til for at sikre, at mennesker med helt almindelige job, også kan bo på attraktive adresser.

- Kommunerne får netop det redskab, som især de større kommuner som f.eks. København har ønsket sig, så de kan planlægge for flere almene boliger. Som socialdemokrat er det for mig en helt afgørende værdi, at alle mennesker uanset indkomst kan bo side om side, og jeg håber, kommunerne vil gøre brug af dette redskab og sikre fællesskabet og sammenhængskraften i byen også i fremtiden, siger Kirsten Brosbøl.

Ændringen i planloven gælder områder i byerne, som kommunerne enten ikke har lokalplanlagt for boliger, eller områder der er udlagt til blandet bolig og erhverv. Her kan kommunerne fremover stille krav om, at 25 procent af boligerne skal være almene.

Læs lovforslaget her 

Fakta:

Ny mulighed for byggeri af almene boliger

Som led i finanslovsaftalen med SF og Enhedslisten fremsætter regeringen et lovforslag, der vil give kommunerne mulighed for at bygge flere almene boliger på attraktive adresser.

Lovforslaget indeholder ændringer af planloven således, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder.

Den anden del af lovforslaget indebærer nye muligheder for at yde lån i København, Århus, Ålborg, Odense og Frederiksberg kommuner. I boligområder, som allerede er lokalplanlagte, kan der ydes lån med henblik på at købe grunde, som det ellers ikke økonomisk vil være muligt at bygge almene boliger på. Lån kan ydes inden for en samlet ramme på 500 mio. kr. over 10 år i de fem kommuner og påvirker ikke huslejen.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Mette Thorn

Pressechef
Miljø- og Fødevareministeriet, departementet

Martin Hein

Kommunikationschef
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter