Naturstyrelsen offentliggør basisanalysen

18-02-2014

Basisanalysen viser ’Rigets tilstand’ under vandoverfladen og skal bruges til de næste vandområdeplaner.

2014-02-18_Naturstyrelsen _offentliggoer _basisanalysen _COLOURBOX2719767_4288_2412
Status. Basisanalyse viser, hvordan tilstanden er i det danske vandmiljø. Foto: Colourbox

I dag offentliggør Naturstyrelsen basisanalysen, der er et samlet overblik over, hvilken tilstand det danske vandmiljø er i.

Basisanalysen er et fagligt dokument og udarbejdet på baggrund af data indsamlet af Naturstyrelsen i samarbejde med DCE – Aarhus Universitet og GEUS. Data stammer fra det nationale overvågningsprogram NOVANA. 

Analysen skal bruges til at lave de næste vandplaner med, som samtidig skifter navn til vandområdeplaner. 

- Nu tager vi det første lille spadestik til anden generation af vandplanerne. Med basisanalysen i hånden, kan vi sige noget om vandmiljøets tilstand, og vi kan se, at det er i bedring, men også at der er lang vej til målet, siger konstitueret vicedirektør i Naturstyrelsen, Thomas Bruun Jessen.

Basisanalysen viser, at 69 procent af vandløbene ikke er i god økologisk tilstand, det samme gælder for 74 procent af søerne og 95 procent af kystvandene. 

Se dit lokale vandløb 

Selve basisanalysen består af tre dele. En sammenfatning, der fortæller om baggrunden for analysen, en økonomisk analyse og et interaktivt kort, hvor man kan zoome ind på de enkelte vandområder (WebGIS).

På det interaktive kort kan man få informationer om tilstanden netop nu og om, hvordan tilstanden forventes at ændre sig, efter indsatserne i de første vandplaner er gennemført i 2021.

I forbindelse med offentliggørelsen af basisanalysen er det besluttet, at 19.000 kilometer vandløb har en sådan væsentlighed, at der bør fastsættes et specifikt miljømål for dem. Det er 3.000 kilometer vandløb færre end i de første vandplaner.

Ud af de 19.000 kilometer vurderes det, at de 8.500 kilometer allerede har nået målet om enten god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale. Dem skal der ikke laves indsatser for.
De resterende ca. 10.500 kilometer er i risiko for ikke at nå målopfyldelse. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der skal laves indsatser for den samlede strækning.

- Der er lagt et niveau for, hvor mange kilometer vandløb, der skal med i vandområdeplanerne. Vi har ikke taget stilling til, hvor der skal ske indsatser, for det er noget af det, som snart bliver lagt ud til kommuner og vandråd, der kan komme med deres forslag, siger Thomas Bruun Jessen.

Frem mod 1. april vil regeringen skulle tage stilling til, hvor mange kilometer af de 10.500 kilometer, der skal have indsatser. Det ambitionsniveau bliver meldt ud til kommuner og vandråd, der skal komme med forslag til, hvilke fysiske indsatser der skal indgå i vandområdeplanerne.

I efteråret vil vandområdeplanerne blive politisk behandlet.

Find basisanalysen her

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.