Vadehavet er klar til UNESCO-udpegning

07-02-2014

Danmark, Tyskland og Holland er enige om et nyt og tættere samarbejde omkring Vadehavet.

Verdensarv. Vadehavet er et unikt naturområde, der nu kan blive gjort til verdensarv. Foto: Ole Malling

I forventning om, at den danske del af Vadehavet bliver en del af UNESCOs verdensarv til sommer, har Danmark, Tyskland og holland underskrevet den første, fælles strategi for, hvordan vadehavsregionen kan markedsføres over for forbrugere og potentielle turister fra hele verden, og hvordan turismeerhvervet kan udvikles bæredygtigt.

Aftalen blev indgået på ministerkonferencen i det trilaterale samarbejde om Vadehavet, der i denne uge holdes i Tønder under danske formandskab.

Danmark har været formand for Vadehavssamarbejdet siden 2010, hvor den største opgave var at skulle samle opbakning til at søge UNESCO om at gøre den danske del af Vadehavet til en del af verdensarven, som det allerede er tilfældet i Tyskland og Holland. Det lykkedes, og det forventes, at UNESCO tager stilling til den danske ansøgning i slutningen af juni i år.

- Det vil selvfølgelig bringe samarbejdet om Vadehavet op på et nyt niveau, at vi i fællesskab kan markedsføre det og værne om det som en del af verdensarven. Det flugter helt med den danske regerings ønske om at skabe bæredygtig vækst, siger afdelingschef i Miljøministeriet, Mikkel Aarø-Hansen, der skrev aftalen under på vegne af den nytiltrådte miljøminister, Kirsten Brosbøl.

Ud over en aftale om bæredygtig turisme, blev landene enige om en række delaftaler om blandt andet en strategi for klimatilpasning og principper for bæredygtigt fiskeri. 

I fornemt selskab 

Med en samlet udpegning af Vadehavet som UNESCO verdensarv vil Vadehavet træde ind i det fornemme selskab af verdens allermest unikke naturområder.

Hvert år raster 10-12 millioner fugle i Vadehavet for at tanke deres fedtdepoter op på rejsen til fra de arktiske yngleområder og vinterkvartererne langs den vestafrikanske kyst.

På konferencen underskrev en lang række interessenter omkring Vadehavet en samarbejdsaftale for den fremtidige forvaltning og overvågning af fuglebestandene langs den øst-atlantiske trækrute hele vejen fra Afrika i syd til Vadehavet.

Læs mere om Vadehavet (Vadehavssekretariatets hjemmeside)

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.