Rig mulighed for turismeerhverv ved danske kyster

21-01-2014

Ny undersøgelse viser, at der i vestkystkommunerne er gode muligheder for at bygge feriehoteller, campingpladser eller lystbådehavne. Planloven er ingen hindring.

Ferie- og fritidsanlæg kunne skyde op langs vestkysten hver 15. kilometer i den såkaldte kystnærhedszone og i de kystnære dele af byzonen, hvis ellers der var private investorer, der ville bygge.

Det er et af de svar, der fremgår af en undersøgelse, som Naturstyrelsen har foretaget.

Undersøgelsen viser en oversigt over uudnyttede steder i kystlandskabet, hvor der er mulighed for at etablere nye turistanlæg, feriehoteller, lystbådehavne eller campingpladser i kystnærhedszonen, der begynder 300 meter fra kysten og strækker sig tre kilometer ind i landet langs kysterne og i de kystnære dele af byzonerne.

Ifølge kontorchef Holger Bisgaard er det bevis for, at planloven, som kystnærhedszonen er omfattet af, ikke forhindrer øget vækst i turismeerhvervet langs vestkysten.

-Det, som undersøgelsen blandt andet viser, er, at man kunne bygge et nyt feriehotel for hver 15. kilometer langs den danske vestkyst, uden at planloven ville være en hindring. Men der har ikke været efterspørgsel på sådanne byggerier fra private investorer. Det fremgår af kommuneplanerne, at der er reserveret plads til hoteller og campingpladser i kommunernes kystnærhedszone inkl. i de kystnære dele af byzonerne, men ingen har ønsket at bygge de pågældende steder. Det er derfor ikke rimeligt at sige, at det er planlovens skyld, når det ene og alene skyldes, at der ikke har været interesse for at bygge et hotel fra investorernes side, siger kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen.

Af Naturstyrelsens kort fremgår det, at der i kystnærhedszonen og i de kystnære dele af byzonerne ved vestkysten er plads til yderligere 25 feriehoteller, 14 campingpladser, 9 oplevelsescentre, 9 lystbådehavne og derudover yderligere 4 anlæg af forskellig karakter.

Se kort over de steder langs vestkysten, hvor der er plads til mere turismeerhverv 

Kommuner skal lave turismestrategier 

Kontorchef Holger Bisgaard opfordrer kommunerne til at udarbejde kommunale turismestrategier, der kan hjælpe mulige investorer på vej.

-Hvis kommuneplanen er vedtaget, så er der intet i planloven, der forhindrer, at man kan gå i gang med byggeriet. Men kommunerne skal give mere tryghed for investorerne. Jeg vil opfordre kommunerne til at få sat gang i nogle lokale turistinitiativer og strategier,  som kan støtte op om de mange muligheder, der allerede eksisterer langs vestkysten, siger Holger Bisgaard

Strategier - gerne på tværs af kommunegrænserne, vil ifølge kontorchefen kunne øge investorsikkerheden. 

Strandene skal beskyttes 

De nye hoteller, feriecentre, campingpladser og lystbådehavne kan bygges i umiddelbar tilknytning til allerede eksisterende ferie- og turismeanlæg, og der er også enkelte anlæg, der kan etableres alene i landskabet.

- Vi skal beskytte vores kyster, for det er i høj grad den smukke natur og de uberørte kyster, som turisterne kommer til Danmark for at opleve. Vi kan naturligvis ikke tillade, at hoteller knopskyder midt i fredede klitter. Men det er heller ikke nødvendigt, når der er rig mulighed for at bygge feriehoteller langs Vestkysten fra Skagen i nord til Vadehavet i syd, siger Holger Bisgaard.

Undersøgelsen af kystnærhedszonen og kortet kortlægger mulighederne for at bygge i kystnærhedszonen langs Vestkysten fra grænsen til Tyskland til Frederikshavn ved Kattegat.

Udover mulighederne for at bygge nye hoteller og anlæg til turismeerhvervet er der ifølge Naturstyrelsens oplysninger også omkring 20.000 ubebyggede sommerhusgrunde i Danmark, hvoraf stort set alle findes i kystnærhedszonen.

Læs mere om kystnærhedszonen

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.