Døde sæler havde ikke sælpest

16-07-2014

De seneste ugers mange fund af døde sæler på Anholt skyldtes ikke sælpest. Det slår obduktion af fire sæler fast.

Lungedød. Det var lungebetændelse, der slog sæler på Anholt ihjel. Foto: Naturstyrelsen.

Efter fundet af usædvanlig mange døde sæler på Anholt, har DTU Veterinærinstituttet undersøgt fire sæler for Naturstyrelsen.

Konklusionen er, at de cirka 45 døde sæler ikke er døde af sælpest, som tidligere har ramt Danmark og udryddet mange sæler. De spættede sæler er derimod døde af lungebetændelse.

Det betyder, at der ikke er grund til særlige forholdsregler ud over almindelig hygiejne, hvis man kommer i kontakt med en død sæl.

Naturstyrelsen vil fortsat holde øje med sælbestanden og eventuelt begrave de døde sæler, der findes på de allermest befærdede strande, men ellers er døde sæler god føde for det øvrige insekt-og dyreliv.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.