Iltsvind breder sig i Danmark

31-07-2014

Usædvanligt varmt og meget stille vejr medfører iltsvind flere uger før end normalt.

På sporet. Miljøskibet Limgrim følger iltsvindet i Danmark. Foto: Naturstyrelsen.

Det er årstid for iltsvind i danske farvande, men i år har den rekordvarme juli måned og kun meget lidt vind sat ekstra gang i iltsvindet, som normalt topper i august og september måned.

Naturstyrelsen overvåger løbende iltsvindet i Danmarks fjorde og lavvandede havområder, og nye målinger viser allerede nu kraftigt iltsvind i store dele af Limfjorden, Aabenraa Fjord, Flensborg Fjord, det sydlige Lillebælt nord for Als og ned mod Langeland samt flere steder i Det Sydfynske Øhav.

- Vi er vant til, at der opstår iltsvind i de områder, hvor vandudskiftningen er meget begrænset, men det er mere sjældent, at iltsvindet indtræffer så tidligt, som det er tilfældet i år, fortæller Cand. scient Tonny Niilonen, Naturstyrelsen.

I flere af havområderne lugter der af svovlbrinte fra bundvandet som tegn på, at alt ilten er opbrugt. Man skal tilbage til 1999 for at finde et lignende iltsvind i Limfjorden.

Blæst kan puste liv i vandet

Under et iltsvind søger fisk og andre dyr væk, mens fastsiddende bunddyr som muslinger kan overleve et stykke tid ved at lukke skallerne og 'holde vejret'. 

Hvis iltsvindet fortsætter, vil de fastsiddende bunddyr dø, og nedbrydningen af disse vil være med til at øge forbruget af ilt ved bunden.

- Konsekvenserne af iltsvindet afhænger af, hvor længe iltsvindet varer. En rask, lille sommerkuling kan stadig nå at forandre situationen til det bedre. Men den skal helst komme inden for de næste par uger, for ellers har vandet stået stille i meget lang tid efterhånden, siger Tonny Niilonen.

Et raskt blæsevejr vil blande ny ilt i vandet og sende det iltrige vand ned til havbunden.

Naturstyrelsen måler iltindholdet i danske farvande på faste stationer hele året rundt. I iltsvindsperioden fra juli til november måned måles iltindholdet desuden på ekstra iltstationer for bedre at kunne følge iltsvindets udvikling.

På baggrund af målingerne udgiver Naturstyrelsen iltsvindsrapporter i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Her kan man se graden af iltsvind og den præcise udbredelse af iltsvindet.

Den første iltsvindsrapport udkommer i slutningen af august. 

Fakta om iltsvind:

Iltsvind opstår i store træk, når bakteries nedbrydning af alger og andet plantemateriale på havbunden opbruger ilten i vandet.

Når en hedebølge, som den der har ramt Danmark i juli måned, sender vandtemperaturerne i vejret, sker nedbrydningen og dermed forbruget af ilt hurtigere end normalt.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.