Miljøministeriet klar med kortgrundlaget til de nye randzoner

02-07-2014

Naturstyrelsen og Geodatastyrelsen har udarbejdet et nyt kort over de vandløb og søer, som er omfattet af den nye randzonelov. Kortet er givet videre til NaturErhvervstyrelsen, der nu går i gang med at fastlægge randzonerne.

Nyt kort. Randzonerne skal i løbet af sommeren tegnes ind på det kort, Naturstyrelsen har offentliggjort. Foto: Colourbox.

Nu er et væsentligt grundlag på plads for at udlægge randzoner langs vandløb og søer efter den nye randzonelov.

Det fremgår af det kort, som Naturstyrelsen nu har lagt på hjemmesiden. Randzonerne er dog ikke tegnet ind endnu.

Frem mod første august vil NaturErhvervstyrelsen indtegne de endelige randzoner. Man kan altså ikke sætte lighedstegn mellem de netop kortlagte ’randzonebærende vandløb og søer’ og de endelige randzoner. Det betyder også, at det først er til august, at vi kender det nye randzoneareal.

Se de randzonebærende vandløb og søer

Klik på kortets venstremenu under ”Randzonebærende vandløb og søer”. 

Siden aftalen om Vækstplan for Fødevarer har Geodatastyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen og kommunerne gennemgået vandløb og søer for at give NaturErhvervstyrelsen det bedst mulige grundlag for at udlægge de ti meter brede dyrkningsfrie randzoner efter den nye randzonelov.

Tommelfingerregel kan bruges

Hvis et vandløb på Miljøministeriets kort ligger i skov eller by, vil der ikke blive udlagt en randzone, fordi randzoneloven ikke gælder her. Hvis vandløbet derimod ligger i det åbne land, kan man godt indstille sig på, der vil komme randzoner.

Naturstyrelsen og Geodatastyrelsen har samlet relevante, eksisterende data for vandløb og søer for at lave et kort, der stemmer så tæt overens med virkeligheden som muligt. Kommunerne har bidraget med deres lokale informationer om vandløbene. Der kan komme tilføjelser til kortet senere, for eksempel når vandplanerne er godkendt, hvor vandløb og søer i vandplanerne kommer ind i kortet.

Hvis man har spørgsmål om randzoner og randzoneloven, herunder randzonelovens regler for, hvilke vandløb og søer der skal have randzone, skal man kontakte Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen.

Hvis man har spørgsmål til de helt konkrete vandløb og søer, der indgår i Miljøministeriets kort, skal man kontakte sin kommune. 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.