Fiskedød i Limfjorden

17-06-2014

Varme måneder giver tidligt iltsvind. Fiskere finder døde fisk og hummere i dele af Limfjorden.

Luftmangel. Døde fisk på stranden ved Nørre Dråby i Limfjorden. Foto: Peter Nagel.

En kombination af næringsstoffer, alger, varmt vejr og uheldige vindretninger er efter alt at dømme baggrunden for, at der nu findes en del døde fisk og hummere i Thisted Bredning i den vestlige del af Limfjorden.

På sydsiden af bredningen er der observeret døde hummere i garn mellem Vildsund og Hanklit, mens der drev døde sild og hornfisk i land mellem Hanklit og Skarrehage.

På nordsiden er der set døde sild og brisling ved Thisted, og ved Sennels lå der døde ål, sand- og sortkutlinger i strandkanten.

Naturstyrelsens miljøskib Limgrim har samtidig konstateret udbredt iltsvind i Thisted Bredning.

Fisk fanget på lavt vand

Styrelsen vurderer, at det varme vejr og næringsstoffer har givet en meget stor opblomstring af alger, der op til pinse gik til grunde og faldet til bunds, hvor det har brugt ilten.

I de følgende dage har vinde fra forskellige retninger blæst det iltrige overfladevand væk, hvorefter iltfattigt bundvand er strømmet op mod overfladen langs kysterne i Thisted Bredning. Fiskene er derefter jaget ind på lavt vand, fanget og dræbt af iltsvindet.

I den øvrige del af Limfjorden har Naturstyrelsen konstateret alvorligt iltsvind i Skive Fjord, Lovns Bredning, Risgårde Bredning, Bjørnsholm Bugt, Hjarbæk Fjord og ved Fur.

Der blev observeret iltsvind i dele af Livø Bredning og Løgstør Bredning. Men der er ikke konstateret døde fisk.

I en række andre danske hav- og fjordområder er iltsvindet også opstået tidligere end normalt for eksempel dybere farvande omkring Fyn og sønderjyske fjorde, og i disse områder er iltforholdene på nuværende tidspunkt dårligere end normalt.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.