Miljøminister udpeger ny formand til vildtforvaltningsrådet

26-06-2014

Friluftsrådets direktør Jan Eriksen bliver ny formand for Vildtforvaltningsrådet, der består af repræsentanter fra DOF, Landbrug&Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Skovforeningen.

Formand. Friluftsrådets direktør Jan Eriksen bliver ny formand for Vildtforvaltningsrådet. Foto: Claus Bjørn Larsen.

Hvordan skal vi beskytte harer og agerhøns, skal der være jagttid på måger, og hvordan skruer man en forvaltningsplan for ulv sammen?

Det er bare nogle af de problemstillinger, som Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøminister Kirsten Brosbøl i jagt- og vildtforvaltningsmæssige spørgsmål, har diskuteret de seneste år.

Organisationerne har selv indstillet de personer, som de ønsker skal repræsentere dem i Vildtforvaltningsrådet, mens miljøministeren står for at udnævne formanden.

Nuværende formand, Anders D. Lassen, afløses efter otte år på posten af Friluftsrådets direktør Jan Eriksen.  

- Jeg vil gerne takke afgående formand Anders D. Lassen for det store arbejde, han har udført i Vildtforvaltningsrådet. Det er uden tvivl et råd, hvor bølgerne af og til går temmelig højt, og Anders har været god til at mægle og få parterne til at trække i samme retning. For den næste periode bliver det Friluftsrådets direktør, Jan Eriksen, der skal sidde for bordenden, og jeg er sikker på, han med sin mangeårige erfaring er den helt rigtige kandidat til posten, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

De øvrige medlemmer i Vildtforvaltningsrådet er Ella Maria Bisschop-Larsen Danmarks Naturfredningsforening, Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund, Niels Iuel Reventlow Skovforeningen, Henrik Bertelsen Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer, Flemming Torp Friluftsrådet, Birgitte Heje Larsen Dyrenes Beskyttelse og Egon Østergaard fra DOF. Alle er gengangere i rådet på nær de to sidste medlemmer.  

- Jeg takker for tilliden. Det er en stor ære at blive udnævnt til formand for Vildtforvaltningsrådet, for det er et vigtigt arbejde, rådet udfører i forbindelse med at udvikle Danmarks naturpolitik. Jeg glæder mig til at sætte mig ind i de konkrete udfordringer på jagt- og vildtforvaltningsområdet og møde medlemmerne af rådet, siger direktør Jan Eriksen, Friluftsrådet. 

Med sin udnævnelse til formand for Vildtforvaltningsrådet stopper Jan Eriksen ved årets udgang som direktør i Friluftsrådet. Medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet er udpeget for fire år ad gangen, og rådet afholder møder cirka tre gange om året.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.