Nye prøver afslører 11 ulve i Jylland

13-06-2014

DNA-prøver er blevet undersøgt og individbestemt, og der tegner sig et billede af, at der er eller har været 12 ulve i Jylland.

Ulv juni 2014
Vild natur. Den sky ulv er ikke blevet et mere sædvanligt syn i naturen, men de er der. Foto: Colourbox.

I løbet af 2013 har Naturstyrelsen indsendt en lang række DNA-spor i form af indsamlet spyt fra bidmærker på døde dyr og dyreekskrementer til analyse hos DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Hvor de første resultater blot gav svar på, om der var tale om hund, kat, ræv eller ulv, så er der nu lavet nye analyser, der viser hver enkelt ulvs DNA-profil, og dermed kan man skelne de fundne ulve fra hinanden og også kønsbestemme dem.

Det viser sig nu, at indsendte prøver, som Naturstyrelsens ulvekonsulenter i Jylland har indsamlet, viser spor af sammenlagt seks forskellige hanulve. Prøverne er indsamlet så forskellige steder som Øbjerg/Toftlund i Sønderjylland, Børkop ved Vejle Fjord og Ålbæk i Salling syd for Limfjorden.

Dertil kommer en række prøver, som er indsamlet af private og Naturhistorisk Museum, Aarhus, og efterfølgende er prøverne blevet analyseret af DCE.

Dermed kommer det samlede antal op på i alt 11 hanulve, der er eller har været i det jyske – og med den døde Thy-ulv er det samlede antal ulve, der med sikkerhed har været i Danmark, 12 hanulve.

Læs notatet fra DCE

Ulve strejfer vidt omkring

For biolog Hans Erik Svart i Naturstyrelsen er det en interessant udvikling, at der har været eller måske er 11 hanulve i Jylland:

- Jeg hæfter mig ved, at fem af de nye ulve ikke kan findes i den tyske database, som er yderst fyldestgørende. En foreløbig analyse lavet i samarbejde med Senckenberg Instituttet i Frankfurt skulle ifølge DCE give et fingerpeg om, at de nye ulve stammer fra det nordøstlige Polen eller Baltikum, og så har de altså tilbagelagt over 1000 kilometer for at komme en tur til Danmark.

De første prøver, der blev lavet i løbet af 2012, viste, at der med sikkerhed havde været fire hanulve i Jylland, hvoraf den ene blev fundet død i Thy. Nu viser analyser af prøverne indsamlet i 2013, at 12 forskellige ulve har strejfet omkring i Jylland. 

Hans Erik Svart mener, det er ganske forventeligt, at ulvebestanden i Jylland nu viser sig, at være større end hidtil antaget:

-Ulve strejfer væk fra flokken, allerede når de er 1-2 år gamle. Så skal de ud for at finde en mage og et territorium, hvor de kan yngle. Der er stadig ikke én eneste DNA-prøve, som har vist tegn på en hunulv, så hanulvene har tilsyneladende strejfet rundt i Jylland uden at finde en mage. Vi holder øje med, hvornår vi ser det første ulvekobbel på dansk jord. For er der en hanulv, så kommer der sikkert også en hunulv før eller siden.

Individanalysen af de indsamlede prøver fra det første halvår af 2014 kender Naturstyrelsen først svarene på senere på året.

Læs artikel: Prøver afslører spor af både ulv og hund i Jylland

Ingen grund til panik

Ifølge DCE-rapporten ”Vildeulves farlighed over for mennesker” er risikoen for, at en ulv går til angreb på et menneske dog ”meget lille”, og derfor er biolog Hans Erik Svart også tryg ved udviklingen.

-Sandheden er jo, at man faktisk skal være overordentlig heldig for overhovedet at få et glimt af en ulv. Og når i alt 12 ulve indtil nu kan strejfe gennem Jylland fra syd til nord og tildrage sig så lidt opmærksomhed, ja, så siger det sig selv, at ulven er et sjældent syn i den danske natur. Ulven er sky, og den er godt opdraget til at være mere bange for os, end vi er for den. Sådan skal det blive ved med at være, så lad endelig være med at lægge kødrester eller andet ud til den, siger Hans Erik Svart.

Inden for kort tid vil forvaltningsplan for ulv blive offentliggjort. Den giver blandt anden mulighed for kompensation til husdyrejere, der mister husdyr på grund af ulveangreb, og husdyrejere vil også i visse tilfælde kunne søge om tilskud til at lave ulvesikre hegn.

Miljøministeriets Informationcenters ulve-hotline kan besvare generelle spørgsmål om ulv på tlf.: 7012 0211. Ulve-hotlinen er åben mandag til torsdag fra kl. 09.30-16.00 og fredag fra kl. 09.30-15.00.

Læs mere om ulv i artsleksikonet

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Hans Erik Svart

Specialkonsulent
Naturbeskyttelse