Vandmiljøet testet for giftstoffer

18-06-2014

Naturstyrelsen har screenet det danske vandmiljø for rester af giftstoffer, som EU Kommissionen i 2018 vil sætte grænseværdier for. De såkaldte prioriterede giftstoffer.

Forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har analyseret prøver af saltvand, ferskvand og fisk fra forskellige steder i Danmark som Sydhavn, Aarhus Lystbådehavn, Lagunen ved Slagelse, Gudenå og Odense Å. I alt er der målt ferskvand 16 steder, havvand 14 steder og fisk fra 10 steder.

Screeningen skal bruges til at vurdere, om nogle af stofferne skal overvåges i den løbende miljøovervågning i Danmark.

De nye prioriterede stoffer omfatter blandt andet biociderne cybutryn og terbutryn og pesticiderne aclonifen, bifenox, cypermethrin og heptachlor/heptachlor epoxid samt den bromerede flammehæmmer HBCDD. 

I alt vil EU hæve antallet af prioritede stoffer, der skal holde sig under en særlig grænseværdi, fra 33 til 45 stoffer.

Enkelte stoffer blev fundet

Screeningen fandt en række af stofferne, men ingen af dem blev fundet i koncentrationer over grænseværdien for det maksimale indhold i hverken ferskvand eller saltvand.

Screeningen fandt for højt indhold af stoffet heptachlorepoxid i fisk i forhold til de kommende krav fra EU. Screeningen viser ikke nogen forekomst af aclonifen og bifenox eller cypermethrin. 

Pesticiderne cybutryn og terbutryn blev fundet i koncentrationer under grænseværdierne. Det samme var tilfældet for flammehæmmeren HBCDD.

Forbudt stof kan spores

Pesticidet heptachlor blev forbudt i 1972 i det meste af verden, fordi restproduktet heptachlorepoxid ophober sig i naturen. Heptachlor har aldrig været brugt i Danmark, men restproduktet heptachlorepoxid er spredt i atmosfæren, så det i dag findes i små koncentrationer på hele kloden. Selv i det nordlige Grønland.

Heptachlorepoxid ophober sig i fødekæden og blev fundet i alle af de testede fisk med undtagelse af fisk fra Gundsømagle Sø. 70 procent af dem i værdier over den kommende miljøstandard fra EU.

Hen over året kan der være stor variation i, hvor store koncentrationer man kan finde af forskellige giftstoffer i vandet. Derfor er de reguleret med en maksimal koncentration, som aldrig må overskrides og en særlig, gennemsnitlig årskoncentration.

Årskoncentrationen har screeningen ikke kunnet tjekke, da der er tale om stikprøver. Man fandt koncentrationer af heptachlorepoxid, cybutryn og HBCCD, der var højere end det tilladte årsgennemsnit, men det kan altså ikke tages som udtryk for, at den overskrider den maksimalt tilladte koncentration over året.

Ingen af stofferne overskred grænseværdien for, hvor meget der må være i en enkelt vandprøve.

Da screeningen ikke kan måle det samlede årsindhold og ikke er foretaget på et tidspunkt, hvor koncentrationen for nogle af stofferne kan forventes at være højest, skal Naturstyrelsen nu undersøge behovet for en egentlig, systematisk overvågning af giftstofferne.

Læs rapporten 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.