Vandplaner i høring

30-06-2014

Nye ændringer i vandplanerne kræver supplerende høring.

Å
Ny høring. Vandplaner går i otte ugers supplerende høring fra i dag. Foto: Colourbox.

De statslige vandplaner er i dag blevet sendt i en supplerende offentlig høring på otte uger.

Det skyldes, at der er sket ændringer efter behandlingen af de 6.700 høringssvar, og ikke mindst efter flere politiske beslutninger i forlængelse af blandt andet Vækstplan for Fødevarer.

Vandplanerne forventes endeligt vedtaget i efteråret.

Flere ændringer

Ændringer i vandplanerne - siden den seks måneders offentlige høring - er blandt andet:

Planerne fastlægger ikke længere, at man skal bruge ”ændret vandløbsvedligeholdelse” – også kaldet ændret grødeskæring - som et middel til at skabe bedre vandmiljø.

Det skyldes, at det ikke har været muligt at finde en model, der kan være grundlag for udbetaling af kompensation til lodsejerne over landdistriktsprogrammet.

Planerne omfatter nu færre kilometer vandløb, der skal bringes i god økologisk tilstand.

Vandløb er udtaget, nogle er lagt til, og det bringer tallet ned med cirka 3000 kilometer, så det flugter med antallet i anden planperiode - i alt cirka 19.000 kilometer.

En række indsatser i vandløb og søer udgår, fordi nye data tilvejebragt i forbindelse med basisanalysen for anden planperiode har vist, at målet allerede er nået. Men vandløbene og søerne indgår stadig i planerne.

Krav om målrettede efterafgrøder bortfalder i forlængelse af aftale om Vækstplan for Fødevarer.

Samtidig får kommunerne længere frist til at gennemføre indsatsen for renere spildevand.

Læs mere om den supplerende høring 2014

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Sarah Westengaard Guldagger

Kontorchef