Danmarks natur og byer skal være grønnere

27-05-2014

To nye eksempelsamlinger og en rapport skal hjælpe kommunerne med at gøre byerne grønnere og skabe mere sammenhæng i naturen.

”Mange bække små gør stor å.” Sådan lyder det gamle ordsprog, og det er også grundfilosofien bag et nyt tiltag fra Naturstyrelsen, der skal skabe mere sammenhængende natur i Danmark. 

Danmark er et af Europas mindste lande, og befolkningstætheden er høj. Samtidig er Danmarks arealer gennem århundreder blevet udnyttet fuldt ud til både landbrug, skovdrift, bebyggelse, vejanlæg og industri.

Med tiden er naturen blevet mere og mere klemt, og levevilkårene for mange vilde dyr og planter er blevet forringede. 

- Vi vil gerne skabe en bedre og mere sammenhængende natur i Danmark. Og i det arbejde har både store og små projekter stor betydning. Skal det lykkes, kræver det, at der løftes i flok på tværs af myndigheder, ejerskaber og lokale interesser. Helt afgørende er den lokale forankring, hvis det skal lykkes at skabe mere sammenhængende natur og grønnere byer og et mere bæredygtigt samfund, siger kontorchef Mette Marcker Christiansen. 

Danmark skal bidrage til at løfte EU’s målsætning om at standse tabet af biodiversitet i 2020, og derfor skal der fokus på arbejdet med at skabe en mere sammenhængende natur og bedre levevilkår for både dyr og planter med det samme. 

Kommunale projekter skal sættes gang i udviklingen

Naturstyrelsen udgiver nu to eksempelsamlinger, der giver gode råd til primært kommuner om forskellige initiativer, der kan være med til at gavne biodiversiteten og skabe mere sammenhæng i naturen. 

Det er projekter, der kan finde sted både i det åbne land, i byerne og på tværs af land og by.

-Det er i kommunerne, man har den helt tætte erfaring med, hvad der kan lade sig gøre, så det giver god mening, at netop kommunerne inddrages i arbejdet med at skabe en mere sammenhængende natur. Derfor er det også godt, vi har et fint samarbejde med KL om pjecerne, siger Mette Marcker Christiansen.

Publikationerne hedder ”Mere sammenhæng i naturen – En eksempelsamling til planlæggere og naturforvaltere i Danmark” og ” Biodiversitet og grønne byer – En eksempelsamling til byplanlæggere og beslutningstagere”.  

Publikationerne kan downloades her     

KU-rapport med grønt udsyn

Samtidig med de to publikationer, der skal fungere som et værktøj for kommunerne i det daglige planlægningsarbejde, har Naturstyrelsen også udgivet en mere faglig rapport, som er lavet af Københavns Universitet.

Rapporten beskriver uddybende en række nationale og internationale eksempler på biodiversitet og grønne byer. 

Man kommer eksempelvis med på besøg i de grønne gader i den amerikanske by Portland i staten Oregon, og rapporten viser et eksempel på bevarelse af gamle frugthaver i London i Storbritannien.

-Selvom det er en stor udfordring for mange kommuner at tænke biodiversitet ind i miljøet i byerne, så er det ikke umuligt, hvilket KU’s rapport også har mange eksempler på. Hvis man fokuserer på at finde og fremme de grønne løsninger i byerne og tænke en grøn struktur ind i kommuneplanlægningen, så kan man finde løsninger, der gavner både mennesker, dyr og planter, siger Mette Marcker Christiansen.

Med eksempelsamlingerne og KU’s rapport ønsker Naturstyrelsen at motivere og inspirere til en fortsat indsats for at skabe bedre vilkår for naturen og standse tabet af biodiversitet.

Læs rapporten "Biodiversitet og grønne byer - Et eksempelkatalog"     

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.