Ild baner vejen for liv i Gribskov

22-05-2014

Ny forskning skal undersøge, hvordan man tiltrækker dyr og planter til skove, der også bruges til skovhugst.

Forsøg. Gamle træer med brækkede grene og brandskader skal gavne dyr og planter i skove, der også producerer tømmer. Foto: Jacob Heilmann-Clausen.

I fremtiden skal skovarbejderne måske ikke nøjes med at fælde træer. De skal muligvis også sætte ild til skoven.

København Universitet, Center for Makroøkologi, og Naturstyrelsen går nu sammen for at udvikle nye måder til at passe på skovene. Én af dem kan være at sætte yngre træer i flammer.

- Det er en naturlig del af den vilde skov, at lyn sætter ild til træerne. Men gennem mange år har skovejerne været hurtige til at slukke ilden, og træer med skader og svampeangreb er normalt blevet fjernet. Det har trængt de svampe, insekter og fugle tilbage, der er tilpasset til at leve i skadede og brændte træer. Hvis man lader de træer blive i skoven, vil arterne måske vende tilbage, siger lektor Jacob Heilmann-Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Målet er, at der kommer flere levesteder for dyr, svampe og planter i de skove, hvor man fælder træer.

Laboratorium for skovhugst

Der er udlagt i alt fem forsøgsområder på Naturstyrelsens arealer i Gribskov i Nordsjælland, hvor forskere fra Københavns Universitet de kommende fire år vil undersøge, hvordan forskellige former for skovdrift påvirker den biologiske mangfoldighed.

Og i Nordsjælland er Naturstyrelsen spændte på forsøget, der gør Gribskov til et laboratorium for skovhugst:

- Skove leverer tømmer, der er et af verdens allermest miljøvenlige materialer. Samtidig er skovene levested for mange af vores sjældne planter og dyr, og derfor er det ekstremt vigtigt, at vi som skovdyrkere hele tiden er bevidste om vores ansvar for naturen og på udkig efter tiltag, der kan få de sjældne arter som sortspætte og skovmår til at trives, siger skovrider Jens Bjerregård Christensen fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Ud over forsøg med ild undersøger man også, hvad der sker med biodiversiteten, når man fælder mange eller få træer eller saver huller i træerne. Og man vil også undersøge hvor mange gamle træer, der bør beskyttes mod fældning for at få mere natur i skovene.

Erfaringerne fra undersøgelsen vil blive samlet i en håndbog for skovejere med bud på konkrete tiltag, der fremmer biodiversiteten i skovene.

Læs, hvordan Naturstyrelsen passer statens skove

Find alle planter og dyr

Skovforsøget i Gribskov skydes officielt i gang 24. maj med en såkaldt Bioblitz, hvor borgerne inviteres ud og finde alle de forskellige træer, buske, svampe, urter, mosser, fugle, pattedyr, insekter og fisk, der findes i Gribskov.

-Bioblitzen skal hjælpe os med at kortlægge biodiversiteten i Sjællands største skov, inden skovforsøget går i gang. Det giver os vigtig viden om antallet af forskellige dyr og planter og en pejling på, hvor gode vi er til at passe på naturen, siger naturvejleder Anne Johannisson fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Læs mere om Bioblitzen i Gribskov

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.