Nu kan gråsæler reguleres

22-05-2014

Naturstyrelsen åbner i dag op for, at fiskere kan søge om at regulere enkelte gråsæler.

Gråsæl
Regulering. Naturstyrelsen åbner nu op for regulering af enkelte gråsæler. Foto: Morten Tange Olsen.

Fra i dag er ordningen for regulering af enkelte gråsæler trådt i kraft.

Den midlertidige ordning medfører, at danske fiskere, som har problemer med gråsæler, der ødelægger deres fangst eller redskaber, i særlige tilfælde kan søge om dispensation til at regulere gråsæler.

Naturstyrelsens kontorchef i Biodiversitet og arter Trine Fugmann kan fortælle, at der er fundet en løsning i fællesskab mellem bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Fiskeriforening og Miljøministeriet:

- Vi rækker nu en hjælpende hånd ud til de fiskere, som har problemer med, at sælerne gør stor skade på fangst og fangstredskabet. Samtidig opretholder vi den nødvendige beskyttelse af sælerne, som vi er forpligtet til af EU’s habitatdirektiv og dansk lovgivning.

I danske farvande findes der to slags sæler: Gråsæl og spættet sæl. Spættet sæl findes efterhånden i et relativt stort antal og har derfor gunstig bevaringsstatus, mens bevaringstilstanden for gråsæl stadig vurderes at være ugunstig. Danmark er derfor forpligtet til fortsat at sikre gunstige vilkår for gråsælen.

Læs mere om gråsælen

Vejledning er på plads

I slutningen af marts måned blev den nye ordning introduceret af miljøminister Kirsten Brosbøl, og den er nu administrativt klar til brug.

- Den interne tidsplan for processen er overholdt, og det er nu muligt for de berørte fiskere at søge om tilladelse til regulering af gråsæl, siger Trine Fugmann.

Naturstyrelsen har siden marts måned arbejdet på at lave en vejledning, instruktion til vildtkonsulenter vedrørende sagsbehandling, vilkår for tilladelse og klargørelse af it-systemer.

Læs mere om den nye ordning 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.