Stop for jagt på 7 fuglearter - og 1 hun

10-05-2014

Miljøminister Kirsten Brosbøl har indført nye jagttider.

Jagttid. Jagt og regulering af vildt revideres fremover hvert fjerde år. Foto: Colourbox.

Syv fuglearter går en fredeligere tid i møde i denne jagtsæson. Det gælder også hun-ederfuglen, mens hendes mage stadig er jaget vildt. 

Det fremgår af den ny bekendtgørelse om jagttider, som miljøminister Kirsten Brosbøll netop har udstedt, og som gælder allerede i denne jagtsæson.

Jagttiderne afgør, hvornår et dyr må jages, og hvis der ikke er jagttid på et dyr, er det fredet for jagt.

Sølvmåge fredes for jagt 

Den ny bekendtgørelse afskaffer jagttider på følgende arter: stor- og toppet skallesluger, sort svane, amerikansk skarveand, sølvmåge, sildemåge, svartbag - og ederfuglen, men kun ederfugle-hunnen.

Sølvmågen er dermed fredet for jagt, selv om den i visse byer er til gene for borgerne. For at afhjælpe problemet, bliver det nemmere at regulere generende fugle.

Fremover kan en kommune få tilladelse til at regulere sølvmåger i et helt boligområde, hvis borgerne ønsker det. Før skulle hver enkelt borger indhente tilladelse fra Naturstyrelsen.

Fire fuglearter har fået længere jagttid. Det gælder grågås, blisgås, kortnæbbet gås, der på land nu også må jages i januar, og fasanhønen kan nu jages fra 1. oktober – og ikke som hidtil fra midten af oktober.

Ræve kan fremover kun reguleres i yngleperioden med tilladelse fra Naturstyrelsen. Der er derimod ingen indskrænkninger på mink, mårhund, vildkanin, muflonvædder, ilder og vildsvin, der stadig må reguleres året rundt uden tilladelse.

Nye ændringer om fire år

Jagttiderne bliver først ændret igen om fire år – før skete det hvert tredje år.

-Vildtforvaltningsrådet har bedt om denne ændring, fordi man over en fireårs periode bedre vil kunne se, hvilke effekter ændringerne har haft, så man får et bedre videnskabeligt grundlag at vejlede på i forhold til de næste jagttider, siger kontorchef Trine Fugmann, Naturstyrelsen.

Ændringen af jagttiderne sker efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet, der har repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, DOF og Dyrenes Beskyttelse.

Rådets indstilling sker på baggrund af en rapport fra Aarhus Universitet, der vurderer udviklingen i bestandene for hver enkelt art.

Læs bekendtgørelse om vildtskader

Læs bekendtgørelse om jagttider

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.