Her er de vildeste veje

27-03-2014

Nyt danmarkskort viser, hvor der er størst risiko for, at hjorte springer ud foran bilen.

Pas på. Oftest er det rådyr, som på billedet, bilerne rammer. Foto: Colourbox

Nu kan man se, om der er stor fare for at påkøre hjorte på de veje, hvor man færdes.

Et nyt kort fra Naturstyrelsen viser, hvor biler og hjorte oftest er på kollisionskurs.

Kortet er en del af en rapport udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet på baggrund af oplysninger om over 33.000 påkørsler af større vilde dyr i perioden 2003 til 2012.

- Vi har fået skabt et præcist overblik over, hvor der er størst problemer med påkørsel af hjorte. Det kan vi bruge til at advare bilister, der færdes de farlige steder. Og sammen med Vejdirektoratet kan vi finde ud af, om vi kan sikre vejene bedre, siger biolog Helene Nyegaard Hvid, Naturstyrelsen.

Se kortet

Prikker viser sammenstød

På kortet lyser røde prikker op der, hvor flest hjorte køres ned. Det er ofte steder, hvor vejen løber langs bugtede skovbryn eller passerer åbne lysninger i skovene. Her er der nemlig særlig mange hjorte.

Orange prikker viser næsthøjest risiko. Det er ofte steder, hvor vejen løber gennem tæt skov. For her er der også mange hjorte.

Som billist skal man dog altid huske på, at rådyr færdes overalt i det åbne landskab også der, hvor der ikke er prikker på kortet.

Læs rapporten: 'Påkørte større vilde dyr i Danmark 2003-2012’ (pdf, 9 mb)

Statens skove ses efter

Naturstyrelsen vil på baggrund af rapporten undersøge, om vejene gennem statsskovene kan gøres mindre farlige.

- Mange steder fælder vi allerede i dag træerne tættest på vejen for at øge overblikket. Men måske er der noget, vi kan gøre anderledes, så vi får en større effekt langs de skove, hvor flest dyr bliver kørt ned, siger kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen.

I rapporten nævnes, ud over rydning af træer og buske langs vejene, flere andre tiltag, der muligvis kan nedsætte antallet af påkørsler. Man kan for eksempel sætte hegn eller placere spejle, der skræmmer dyrene med lysblink. Vejdirektoratet kan opstille advarselsskilte eller lave hastighedsbegrænsninger på udvalgte strækninger.

Naturstyrelsen og Vejdirektoratet har nedsat en arbejdsgruppe for at finde ud af, hvordan antallet af påkørsler kan nedbringes.

Rådyr tegner sig for næsten 90 procent af de påkørsler af større vilde dyr, der er registreret i perioden. Påkørsler af vilde dyr går ikke kun ud over dyrene. Kollisionerne er også årsag til, at mennesker kommer til skade i trafikken og koster samfundet mange millioner kroner til reparationer af biler.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.