Naturstyrelsen finder nye rev

07-03-2014

Havbiologer har fundet nye områder med hidtil ukendte rev. Stenrev og de sjældne boblerev er en slags oaser på havbunden med mange fisk, bunddyr og havplanter.

Søanemone
Underverden. En søanemone som denne er noget af det, man kan finde i de undersøiske havlandskaber. Foto: Orbicon for Naturstyrelsen

Et hidtil ukendt boblerev i havet to kilometer nordøst for Gilleleje bliver nu tegnet ind på kort. Revet er en af flere nye opdagelser, Naturstyrelsen har gjort, i forbindelse med kortlægningen af havbunden i 38 Natura 2000-områder i Limfjorden, Kattegat, Bæltehavet og Øresund.


- Vi har ikke tidligere haft kendskab til et boblerev så langt mod syd i danske farvande. Det tager naturen tusind år at opbygge boblerevene. Så det er vigtigt, vi ved, hvor de er, så vi kan passe på dem, siger biolog Marie-Louise Krawack fra Naturstyrelsen.

Den nye viden om havbunden indgår i den såkaldte basisanalyse, der giver en status på naturen og et grundlag for nye naturplaner for Danmarks i alt 252 Natura 2000-områder på land og i havet.


Nye rev i marsvin-område

Også i Femern Bælt sydvest for Lolland blev der kortlagt rev i et område, der også er kendt for at være tilholdssted for mange marsvin. Det nytegnede kort over havbunden viser nu kilometer lange stenrev, store sandbanker og såkaldt biogene rev dannet af tykke lag af muslinger.


- Rev og sandbanker er biologiske hot-spots med stor betydning for fisk, havplanter og bunddyr. Men vi har ikke kendt deres præcise placering eller vidst, hvor store de var. Det er vi blevet klogere på nu, siger biolog Marie-Louise Krawack fra Naturstyrelsen.


I de indre danske farvande findes der mange store og små rev ud over dem, der nu er kortlagt. De mest kendte rev har navne som Hatter Barn ved Samsø, Læsø Trindel i Kattegat og Kirkegrund i Smålandsfarvandet.


Sejlede tusinder af kilometer

Orbicon og Geus, der gennemførte korlægningen for Naturstyrelsen, har sejlet 2.830 kilometer som led i undersøgelsen af naturen i 38 Natura 2000-områder. I nogen områder er behov for yderligere kortlægning. I en undersøgelse i 2011 blev 18 Natura 2000-områder kortlagt.

Natura 2000-planer 2016-21

Beskyttede arter og naturtyper

Læs mere om havnaturen

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.