Snæbelprojekt blandt de bedste

06-03-2014

EU-Kommissionen har udpeget Naturstyrelsens store naturgenopretning af vandløb i Sydvestjylland som et af de bedste naturprojekter i Europa

Vandpjaskeri. 13 spærringer er væk og næsten 30 kilometer lige vandløb er gjort lækre for naturen til glæde for snæblen. Foto: Naturstyrelsen

Det store naturgenopretningsprojekt af en række store åer i Sydvestjylland er så vellykket, at EU-Kommissionen nu udpeger det som et af de bedste naturprojekter, som EU har evalueret i 2013.

Det danske naturprojekt til 150 millioner kroner har skabt nye levemuligheder for den sjældne laksefisk snæblen, som Danmark har en europæisk forpligtelse til at passe særligt godt på.

- Vi er virkelig glade for, at snæbelprojektet også i andres øjne er et fremragende projekt. Vi har investeret mange penge og ressourcer i at hjælpe snæblen og naturen generelt, og derfor er det da glædeligt, at man i Kommissionen synes, at vi har gjort det særligt godt for naturen, siger Jan Steinbring Jensen, der er biolog i Naturstyrelsens enhed i Vadehavet og står for projektet.

Snæbelprojektet er koncentreret omkring en omfattende indsats i Varde å, Sneum å, Ribe å og Vidå. Det blev begyndt i oktober 2005 og de sidste delprojekter blev færdige tidligt i 2013.

Væk med lige stræk og spærringer

Ved at fjerne 13 menneskeskabte opstemninger har Naturstyrelsen genskabt snæblens adgang til mere end 120 km nye gydeområder. Samtidig er udstrækningen, kvaliteten og adgangen til opvækstområder for snæblens yngel blevet betydeligt forøget i vandløbene. Naturstyrelsen har også forøget mængden af egnede gydeområder i de fire vandløb ved at restaurere ca. 21.5 km udrettede vandløb til 28 km naturligt vandløb med god økologisk kvalitet.

- En af de fantastiske ting ved projektet her er, at det ikke bare kommer snæblen til gode. Vi har løftet den samlede kvalitet i naturen i de fire vandløb markant, og det er der myriader af både plantearter og dyrearter som odderen, laksen og sumpfuglene, der har glæde af, siger Jan Steinbring Jensen.

Snæbelprojektet er udvalgt til udmærkelse sammen med 10 andre europæiske naturprojekter. EU-Kommissionen vil i april vælge tre ud som ’de bedste af de bedste’ ved en ceremoni i Bruxelles.

EU har bidraget med 60 af de 150 millioner kroner, projektet har kostet.

Film om snæbelprojektet

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.