Få overblik over de danske ulve

05-11-2014

Fremover er der kun ét officielt ulvekort, der viser, hvor der er ulv i Danmark.

Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum i Aarhus og Institut for Bioscience – Kalø, Aarhus Universitet går nu sammen om at lave ét fælles ulvekort.

De tre institutioner har tidligere lavet hvert sit ulvekort baseret på blandt andet analyser af indsamlede DNA-spor og fotos fra fotofælder. Men fremover slår man alle prøverne sammen og laver ét fælles kort.

- Det er klart en fordel, at vi fremover får mange flere ulveobservationer, når vi skal vise ulvens færden på ulvekortet. Det nye ulvekort bliver mere omfattende og giver borgene et bedre svar på, hvor ulvene har været i Danmark, siger naturplanlægger Lasse Sehested Jensen fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen og Naturhistorisk Museum, Aarhus Universitet bruger forskellige metoder, når de indsamler DNA-spor fra ulve.

Naturstyrelsen indsamler hovedsageligt prøver fra husdyr, som ulve har spist af, mens Naturhistorisk Museum får lavet DNA-prøver fra eksempelvis hjortevildt, som ulve kan have nedlagt.

Ulv fra år til år

Fremover bliver det også nemmere at følge ulvens udbredelse i Danmark fra år til år.

Som noget nyt vil ulvekortet kun vise observationerne fra et enkelt år, så når man sammenligner kortene fra forskellige år, vil man hurtigt kunne se, om der er sket ændringer.

På det nye kort kan man også se, hvor ulve er blevet fanget i fotofælder.

Læs mere om ulven