Fredning beskytter Åmosens fortid

17-11-2014

Danmarks største lavmose, Store Åmose på Sjælland, skal være vådere. Det mener Naturstyrelsen, der nu foreslår at frede mere af mosen.

Sumpet. Grøften her skal sløjfes, hvis det står til det nye fredningsforslag. Foto: Kulturstyrelsen.

Dræning og udtørring risikerer at ødelægge uerstattelige fortidsminder, der ligger skjult i Danmarks største lavmose Store Åmose på Midtsjælland.

Derfor foreslår Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening nu, at en ny fredning skal bane vejen for, at vandstanden kan blive hævet i moseområdet.

-Det har vist sig, at fortidsminderne ikke er tilstrækkeligt beskyttet af den gamle fredning. Dyrkningen og dræningen af jorden uden for den eksisterende fredning får mosen til at tørre ud om sommeren, og det kan pilespidser, træredskaber og knoglestumper i jorden ikke tåle, siger Else Marie Stamphøj, Naturstyrelsen.

Området der foreslås fredet grænser op til et område, der blev fredet tilbage i 1993. Dengang var et af hovedformålene også at beskytte mosens fortidsminder.

Fredningsforslaget omhandler 25 hektar af Sandlyng og Kongemose, der ligger i den vestlige del af Store Åmose nord for Sorø. Kulturstyrelsens arkæologer har medvirket til at lave forslaget.

Nyt vand og land til dobbeltbekkasin og trane

Den nye fredning vil holde fortidsminderne våde og velbeskyttede i jorden. Det kan man opnå ved at sløjfe dræn, fylde grøfter med jord og grave en slags plastvæg ned i jorden langs yderkanten af området. Alt sammen medvirker til at holde jorden våd, indtil arkæologerne en dag når frem til området.

Men pilespidser og fortidens redskaber er ikke det eneste, der vil have gavn af, at en større del af Store Åmose bliver fredet.

-Fredningen vil også gavne naturen, så trane, dobbeltbekkasin og kronhjorte vil få nye levesteder. Insekter, vandsalamander, frøer og vilde planter vil også trives i de våde enge, hvis fredningen gennemføres. Og publikum får adgang til at opleve mosens natur fra en ny stier i området, siger Else Marie Stamphøj.

Fredningsnævnet træffer beslutning, om fredningen gennemføres og vil som led i behandlingen af fredningsforslaget indkalde til et offentligt møde og en besigtigelse i Åmosen. Derefter vil det være op til Fredningsnævnet at behandle Naturstyrelsens fredningsforslag for Store Åmose.

Læs fredningsforslaget

Fakta:

Store Åmose er internationalt kendt for sine bopladser fra jægerstenalderen og begyndelsen af bondestenalderen. Intet andet sted i Nordvesteuropa er stenalderbopladser inde i landet, så velbevarede i jorden.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.