10 millioner kroner skal give nyt liv til stenrev

30-10-2014

Regeringen har som en del af Naturplan Danmark afsat 10 millioner kroner til at genoprette et stenrev i Danmark. Stenrevet vil blive en oase for hundredvis af arter, hvoraf mange er truede i den danske natur.

1920hav
Havliv. Nyt stenrev skal give havets arter en hjælpende hånd. Foto: Colourbox.

Søanemoner, læderkoraller, palmetang og mange andre arter i havet får nu hjælp af regeringen, som vil reetablere et stenrev på havets bund.

Stenrev består af store sten, der ligger i bunker på havbunden, hvor krabber, fisk, søstjerner og mange andre dyr søger skjul, finder føde og yngler. Men i forrige århundrede blev mange stenrev ødelagt, da de massive sten blev hentet op fra havbunden og brugt til at bygge høfder og havnemoler ved de danske kyster.

-I århundreder blev vores marine miljø skadet, fordi tidligere generationer ødelagde de stenrev, som er så værdifulde for livet i havet og fjordene. Nu vender vi bøtten og sender en masse store sten den anden vej, så vi igen kan give søanemoner, fisk og mange andre dyr og alger bedre levebetingelser. Det skylder vi naturen, og det skylder vi de generationer, som kommer efter os, siger miljøminister Kirsten Brosbøl. 

Foreløbig skal der reetableres et stort stenrev i et af de danske Natura 2000-områder, hvor revet vil få den bedst mulige beskyttelse, da der her vil gælde særlige regler for trawlfiskeri.

Det er i dag forbudt at bruge sten fra havbunden til havnemoler og anden kystsikring.

Godt nyt for marsvin

Danmarks eneste hvalart marsvinet er et af de havlevende dyr, som vil få stor gavn af et nyt stenrev, for netop marsvin ses ofte i nærheden af stenrev, hvor de fanger fisk.

De Radikales miljøordfører Lone Loklindt er glad for, at det er lykkedes at finde penge til at give en saltvandsindsprøjtning til havmiljøet:

-Mange arter i vores havmiljø er under pres i disse år, og derfor er det et vigtigt skridt, vi tager med genetableringen af dette stenrev. Forhåbentlig vil mange flere stenrev følge, så vi igen får et rigt og varieret dyreliv i havet.

Regeringen har sammenlagt afsat 195 millioner kroner til konkrete indsatser i Naturplan Danmark.

Læs mere om Naturplan Danmark

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.