Miljøministeren klar med hjælp til dårligt stillede husejere

03-10-2014

De økonomisk dårligst stillede husejere i det åbne land får nu bedre mulighed for at betale for bedre spildevandsrensning på deres ejendom.

Renselse. Spildevandet skal gennem kloakken til renseanlægget. Foto: Colourbox.

Hvis man ikke har råd til at tilslutte sig kloaknettet eller på anden måde forbedre rensningen af spildevandet, når kommunen beder om det, kommer regeringen nu med en håndsrækning.

Husejere i landområder med en lav husstandsindkomst kan med et nyt lovforslag få en længere frist til at forbedre spildevandsrensningen og tilbudt en afdragsordning af spildevandsselskabet, så regningen på op til cirka 80.000 kroner ikke skal betales på én gang.

Ordningen kommer til at gælde for husejere med en samlet indkomst på højst 300.000 kroner, med et tillæg på cirka 40.000 kroner for hvert hjemmeboende barn op til fire børn.

- Vi har en vigtig opgave med at få renset spildevandet bedre i det åbne land, og flere steder løber spildevand ud i åer og vandløb uden at være tilstrækkeligt renset. Men økonomien er nødt til at hænge sammen for de folk, der får regningen. Derfor har vi nu lavet en ordning, der skal hjælpe de husejere i landområderne, som ikke på nogen anden måde har råd til at tilkoble sig kloaknettet eller investere i en lokal renseløsning, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Længere frist eller lån 

Husejere, der har fået påbud om at forbedre spildevandsrensningen, kan bede om en fristforlængelse på tre år og derved få mere tid til selv at spare op.

Alternativet er, at kommunen beder spildevandsselskabet om at etablere et spildevandsanlæg på grunden og tilbyde grundejeren en afdragsordning. Herefter får borgeren regningen i rater på op til 20 år, og lånet tinglyses på boligen.

- Alle danskere har en klar interesse i et bedre vandmiljø, Med lovforslaget bliver det en mere overskuelig økonomisk post at gabe over, og jeg er godt tilfreds med, at vi på denne måde kan løse både et miljøproblem og et samfundsproblem, siger Kirsten Brosbøl.

Med et lån over 20 år vil det inklusiv renter koste 5-600 kroner om måneden med det nuværende renteniveau at tilbagebetale de 80.000 kroner, en tilslutning til kloaknettet cirka koster.

Abonnement på separatkloakering

Det tredje led i lovforslaget er, at spildevandsselskaberne også får adgang til på frivillig basis at tilbyde boligejerne en slags abonnementsordning, hvor selskaberne mod løbende betaling overtager drift og vedligeholdelse af kloakledninger på boligejerens private grund.


Alt efter udformningen af aftalen mellem selskab og boligejer vil abonnementet også kunne dække kloakarbejde i forbindelse med de meget aktuelle klimatilpasningsløsninger som f.eks. separatkloakering.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.