Naturen på Skagens Gren skal reddes

23-10-2014

Danmarks top bliver klippet, når Miljøministeriet sammen med Frederikshavn Kommune går i gang med at redde naturen på Skagens Gren.

Tiptop. Længst mod nord i Danmark skal naturen genskabes ved at fjerne uønsket tilgroning. Foto: Colorbox.

Skagens Gren er stille og roligt ved at vokse helt til.

I årtier har forskellige invasive træarter som bjergfyr, klitfyr og forskellige løvtræer fået lov at sætte rod i det danske nationalklenodie, så den oprindelige klithede nu er truet af tilgroning.

Miljøministeriet og Frederikshavn Kommune vil derfor nu genskabe den oprindelige og bevaringsværdige natur.

- Tilgroning er en af de store udfordringer, vi har i den danske natur. Det gælder også Grenen, der over mange år har fået flere og flere bevoksninger, der ikke hører hjemme der. Omfanget er i dag så stort, at det truer klitheden og den helt unikke natur, der er på Grenen. Det skal standses nu, for ellers mister vi det for altid, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Projekt til 21 mio. kroner

Naturen ved Grenen består ikke bare af den atlantiske klithede, som er unik for Danmark, og som er beskyttet mange steder ned langs den jyske Vestkyst. Grenen er vokset ud i havet på en række små volde og dale, som danner en helt særlige naturtype, der hedder rimme-dobbe.

Naturgenopretningen er så vigtigt, at EU har besluttet at støtte projektet med finansiering fra LIFE-puljen, så Naturstyrelsen og Frederikshavn Kommune nu kan komme i gang.

Det glæder borgmester i Frederikshavn Birgit S. Hansen.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået denne mulighed for at sikre vores helt unikke natur til glæde for alle, der gerne vil nyde den. Det vil også understøtte vores muligheder i forhold til turisme, siger Birgit S. Hansen.

Sammen med områderne på Grenen, er det også planen at der skal ske rydninger for at redde naturen længere mod syd på Hulsig Hede, og området bag Råbjerg Mile skal sikres mod udtørring.

I alt koster projektet 21 millioner kroner. EU betaler 60 pct., og de danske myndigheder betaler resten. I alt skal naturen genoprettes på 5.000 ha, og arbejdet forventes at gå i gang i efteråret.

- Når vi er færdige, vil besøgende på Grenen eller på Hulsig Hede se en mere oprindelig natur, hvor man har bedre udsyn, og hvor Vendsyssels kendetegn står endnu mere tydeligt. Og så får områdets planter og dyr det meget bedre. Den slags projekter skal vi have flere af, og det vil vi arbejde for som en del af regeringens kommende Naturplan Danmark, som jeg lancerer inden for kort tid, siger Kirsten Brosbøl.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.