Slut med uigennemskuelige priser for forurenet spildevand

20-10-2014

Når et firma sender forurenet spildevand til renseanlægget skal de have en regning, der svarer til omkostningerne for rensningen.

Oprensning. Det koster at fjerne skadelige stoffer fra spildevand. Foto: Colourbox.

Forureneren betaler. Det er tanken bag en ny bekendtgørelse, der pålægger spildevandsselskaberne at opgøre, hvor meget en række produktionsvirksomheders spildevand forurener.

Lovændringen handler om det særligt forurenede spildevand, som nogle virksomheder afleder til spildevandsforsyningen.

For at komme af med det særligt forurenede spildevand betaler de et særbidrag, som skal dække de ekstra omkostninger til at rense vandet. Men fremover skal det fremgå af vandregningen, hvilke stoffer, der er tale om, og hvad det koster at rense for dem.

- Det er mest fair for alle, hvis de, der forurener meget, betaler mest, og de, som ikke forurener, slipper billigere. Det bliver tilfældet med denne nye bekendtgørelse, der pålægger spildevandsselskaberne at opkræve den rette pris for rensningen af særlig forurenet spildevand, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Præciseringen af særbidraget udspringer af Vækstplan for Vand, Bio og Miljøløsninger, hvor virksomheder som Grundfos A/S, Krüger A/S og Novozymes A/S deltog.

Nye renseløsninger

Det er forsyningen, som skal udregne, hvad det koster at rense for de enkelte stoffer, og herefter dokumentere for virksomheden, hvad den skal betale for.
På den måde får virksomhederne et klart overblik over, hvad det er for stoffer, der er dyrest at sende afsted med spildevandet, og det kan give incitament til at investere i bedre renseløsninger.

- Nogle virksomheder vil opleve, at vandregningen stiger, fordi de kommer til at betale, det, det koster, at rense for nogle forurenende stoffer, mens andre vil få en mindre vandregning. For nogle virksomheder vil det give anledning til at overveje, om man kan anvende renere teknologi i de industrielle processer, undgå at bruge specifikke stoffer i produktionen eller rense vandet, inden man sender det til spildevandsforsyningen. Derfor kan denne nye bekendtgørelse også være med til at øge efterspørgslen på vandteknologi, siger Kirsten Brosbøl.

Samtidig skal spildevandsforsyningen reducere prisen på vandregningen, hvis virksomhedens spildevand fx kan bruges til energi i et biogasanlæg.


Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.