Naturstyrelsen tjekker ulovlig udlejning af ferieboliger

02-09-2014

I løbet af efteråret vil Naturstyrelsen på baggrund af oplysninger fra SKAT føre tilsyn med ulovlig udlejning af ferieboliger.

Feriedanmark. Naturstyrelsen vil i efteråret tjekke, om der snydes med ferieboliger. Foto: Colourbox.

I Naturstyrelsen føres der løbende tilsyn med, at sommerhusloven, som regulerer udlejning af fast ejendom til ferieformål, overholdes.

Sidst styrelsen gennemførte en større tilsynsrunde var i 2011, og da skete det ud fra oplysninger fra SKAT om lejeindtægter fra sommerhuse. Nu er det blevet tid til endnu en runde.

-Vi vil her fra starten af september og frem til julen 2014 foretage et mere intensivt tilsyn med erhvervsmæssig eller langvarig udlejning af ferieboliger. Også denne gang vil tilsynet være baseret på oplysninger fra SKAT med fokus på en række kommuner med mange ferieboliger rundt om i Danmark, hvor lejeindtægter på sommerhuse er relativt høje, siger kontorchef Christina Berlin Hovmand, Naturstyrelsen.

Sommerhusloven blev vedtaget i 1972 i forbindelse med Danmarks indtræden i det, der dengang hed Det Europæiske Fællesskab. Hovedformålet var blandt andet at forhindre et øget pres på landets rekreative arealer og hindre, at der gennem erhvervsmæssig udlejning og aftaler om langtidsleje skete en omgåelse af de hensyn, der lå bag loven om erhvervelse af fast ejendom.

Baggrunden for loven var også, at der fra politisk side var et ønske om, at det fortsat skulle være muligt for den almindelige dansker at erhverve et sommerhus i Danmark.

Tilladelse nødvendig

Sommerhusloven stiller derfor krav om, at man skal have tilladelse til erhvervsmæssig eller længere tids udlejning ferieboliger.

-Der gives som altovervejende hovedregel ikke tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger i større skala.  Men hvis en ferieboligejer har 1-2 sommerhuse, som ejeren også selv benytter, så betragtes det ikke som erhvervsmæssig udlejning, og så kræves der ikke tilladelse, siger Christina Berlin Hovmand.

Udlejning af ferieboliger, hvor ejeren ikke selv benytter sin feriebolig, betragtes som erhvervsmæssig udlejning, og så kræves der tilladelse - uanset antallet af ferieboliger.

Naturstyrelsen varetager tilsynet med sommerhusloven på baggrund af indberetninger og oplysninger fra SKAT, kommuner og tinglysningen.

Læs mere om tilsynsrunden og lovstoffet på hjemmesiden

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.