Råstofindvinding i fællesområder i 2. kvartal 2014

30-09-2014

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over indvinding i fællesområder per 30. juni 2014

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over indvinding i fællesområder i 2. kvartal 2014.  

Der gøres opmærksom på, at den årlige tilladelsesmængde i 506-FA Nordby Bugt er opbrugt for 2014.

Endvidere gøres opmærksom på, at restmængden i følgende 4 områder er lille:

502-JA Hesbjerg Grund Syd,

544-IA Stubberup Knold

548-AA Køge

554-AA Skovshoved

I disse områder anmoder styrelsen tilladelseshavere om løbende at indberette, når der indvindes.