• Flere bramgæs må skydes

  22-12-2015

  For at dæmme op for skader på landmændenes afgrøder har miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besluttet at udvide perioden, hvor bramgæs må reguleres, og r..

 • Naturstyrelsen rydder op i bekendtgørelserne

  22-12-2015

  Det skal være nemmere at finde rundt i Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning. Derfor skriver Naturstyrelsen nye ændringslove og bekendtgørelser sammen med a..

 • Nye planer skal beskytte mod oversvømmelser

  21-12-2015

  Naturstyrelsen og Kystdirektoratet offentliggør i dag kommunernes risikostyringsplaner, som skal sikre miljø, kulturarv og borgeres og virksomheders værdier mod..

 • Mosehornugler jager på flyvestation

  21-12-2015

  Først da Flyvestation Værløse blev nedlagt, opdagede fuglekendere de sjældne mosehornugler.

 • Hvad er urørt skov?

  16-12-2015

  Naturstyrelsen ønsker større klarhed over definitionerne, så alle ved, hvad man taler om i debatten om mere biodiversitet i de danske skove.

 • Jægere rammer oftere plet

  16-12-2015

  Færre dyr må leve med hagl i kroppen, viser nye tal fra DCE, Aarhus Universitet.

 • Video om moser hitter

  14-12-2015

  Flere en 1.100 har foreløbig set YouTube-videoen om moser, der blev præsenteret på klimatopmødet i Paris.

 • Nyt stenrev skal kvæle kvælstof

  12-12-2015

  Første forsøg skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof. Der er sat ca. 20 mio. kroner af til et femårigt projekt.

 • Gås får fred i januar

  10-12-2015

  Bestanden af kortnæbbet gås er faldet så meget, at miljø- og fødevareministeren har lukket for jagt på gåsen i januar måned.

 • Pas på smattede veje i skoven

  09-12-2015

  Mange skovveje er for tiden så mudrede, at det er svært at komme frem.

Søg i arkivet