Her bor Smålandsfarvandets fisk

22-04-2015

Smålandsfarvandets mange frodige stenrev er nu kortlagt, så de kan blive bedre beskyttet.

Fiskeskjul. Billede fra et af Smålandsfarvandets stenrev. Foto: DCE, Aarhus Universitet.

I Smålandsfarvandet omkring Lolland, Falster og Møn ligger syv områder med stenrev. Deres præcise størrelse og placering er først nu blevet opmålt. Videooptagelser fra området viser stenrevene som små øer af sten på vidtstrakte sletter af grønt ålegræs. 

Rapporten med kortlægningen af Smålandsfarvandets rev er lavet af GEUS og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet for Naturstyrelsen. Kortlægningen omfatter rev og sandbanker indenfor de beskyttede Natura 2000-områder, og derudover blev flere rev i blandt andet Storebælt opmålt.

Stenrevene spiller en vigtig rolle for naturen i havet, da revene er leve- og ynglested for planter og dyr som søanemoner, tangplanter, havkarusse, torsk og kutling. Flere steder rejser de hulefyldte stenrev sig flere meter over sandbunden.

Oplysningerne om stenrevene bliver givet til NaturErhverstyrelsen, der gennemfører beskyttelsen af revene ved blandt andet at regulere fiskeri med bundtrawl ved revene.

Læs rapporten: Marin habitatkortlægning i de indre danske farvande 2014

 

Se en video fra et af Smålandsfarvandets stenrev.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

1920Stenrevene på kort.jpg
Smålandsfarvandets stenrev er vist med grønt. Sandbanker er vist med orange.

Se kort over stenrevene i stort format

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.